ד"ר עדי ערמון

היסטוריה אינטלקטואלית ותרבותית, מחשבה מדינית, ציונות ויהדות.

בשנת 2013 אושרה עבודת הדוקטורט של עדי ערמון, שחוברה במסגרת המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. העבודה, "מוויימאר לאמריקה: התפתחות ההוראה הפוליטית של ליאו שטראוס", נכתבה בהנחיית פרופ' סטיבן אשהיים מהחוג להיסטוריה ופרופ' ירון אזרחי מהחוג למדע המדינה.

מחקרו של ד"ר ערמון משלב בין מדעי היהדות, מחשבה מדינית והיסטוריה תרבותית ואינטלקטואלית. נושאי המחקר שלו הם: (1) אינטלקטואלים במאה ה-20 והתפתחות הגותם, ובמיוחד הוגים יהודים שהיגרו מגרמניה לארה"ב ונאלצו להתמודד עם שאלות בנוגע למודרניות, מוסר, טכנולוגיה, תיאולוגיה, משפט ופוליטיקה אחרי השואה.(2) היסטוריה אירופית מודרנית ובחינת כמה מנקודות המפגש בין התרבות האירופית לניסיון היהודי המודרני. (3) פילוסופיות של היהדות: מחשבה יהודית מודרנית משפינוזה ועד ליאו שטראוס. (4) התפתחות הרעיון הציוני מהמאה ה-19 ועד להקמת מדינת ישראל.

פרסומים נבחרים

מאמרים:

“Leo Strauss Reading Karl Marx during the Cold War.” In: Against the Grain: Jewish Intellectuals in Hard Times. Ezra Mendelsohn, Stefani Hoffman, & Richard Cohen (eds.). New York: Berghahn Books, 2013, pp. 32-50.

“Just before the ‘Straussians’: The Development of Leo Strauss’s Political Thought from the Weimar Republic to America.” New German Critique, no. 111, 2010, pp. 173-198.

מאמרי ביקורת:

אני קיים, משמע אני חושב", על התרגום לעברית של "האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם" מאת סארטר, הארץ, יולי, 2015.

"חנה ארנדט חוזרת כמנצחת גדולה לעולם העברית", על התרגום לעברית של "הכתבים היהודיים" מאת ארנדט, הארץ, מארס, 2012.

"מסרתוסתרא לזרתוסתרה, מניטשע לניטשה", על התרגום לעברית של "כה אמר זרתוסטרה" מאת ניטשה, הארץ, נובמבר, 2011.