ד"ר קרולה הילפריך

רקע אקדמי ותחומי עניין:

כמי שמוצאה מגרמניה, שם למדתי ספרות גרמנית ופילוסופיה באוניברסיטת מינכן ובאוניברסיטת ברלין, נושא הדוקטורט שלי (באוניברסיטה העברית) היה ספרות והגות יהודית-גרמנית. כחברת סגל במחלקה לספרות כללית והשוואתית ובתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, אני מלמדת תיאוריה ספרותית, ספרות מומחזת, סוציולוגיה של הספרות, ותיאוריות על ביקורת תרבות. מחקרי בוחן את ההקשרים הפואטיים והפוליטיים של הכתיבה כנקודת ממשק בין תרבויות בעידן המודרני, תוך התמקדות ביוצרים גרמנים-יהודים, יהודים אלג'ירים-צרפתים, אפרו-אמריקאים, ולאחרונה גם ביצירות ספרות של תורכים-גרמנים וערבים-ישראלים. כמו כן, אני חוקרת את הפוליטיקה והפואטיקה של חיי היום-יום, את הסוציולוגיה וההיסטוריה של הרגשות, ואת תפקידן של יצירות ספרות בנושאי ניכור וזרות (literatures of unhomeliness) בתרבות. במחקרי הנוכחי אני בוחנת כיצד עיסוק בחפצים וברכוש (belongings matter), תוך דגש על המוזר והמסתורי, משתקף בספרות היהודית העכשווית.

בעבר כיהנתי כיו"ר תכנית הלימודים והוועדה האקדמית של מרכז לייפר ללימודי מגדר. ב-2005 זכיתי במענק מהמכון ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית למחקר קבוצתי על "אתנוגרפיה וספרות: תיאוריה, היסטוריה ובין-תחומיות" (Ethnography and Literature: Theory, History, and Interdisciplinary Practice). מאוחר יותר, בשנת 2012, העברתי  סמינריון בנושא "רוח הרפאים בספרות וכספרות" בבית הספר ע"ש פרידריך שלגל למחקר ספרותי באוניברסיטה החופשית בברלין. במחקרי הנוכחי אני משתתפת בסדרת סדנאות על "לכתוב / לקרוא מקום: שדות של השתייכות והפרשנות של ספרויות יהודיות" (Fields of Belonging: Interpreting Jewish Literatures) ביוזמת מכון סימון דובנוב להיסטוריה ותרבות יהודית באוניברסיטת לייפציג.

פרטי התקשרות:

סמסטר א': יום ג', 14:15-15:15

סמסטר ב': יום ד', 13:00-14:00

חדר 6851, בניין מדעי הרוח, האוניברסיטה העברית

פרסומים נבחרים

  • Lebendige Schrift. Repräsentation und Idolatrie in Moses Mendelssohns Philosophie und Exegese des Judentums, München: Fink 2000
  • with Stéphane Mosès, Zwischen den Kulturen. Theorie und Praxis des interkulturellen Dialogs, Tübingen: Max Niemeyer 1997
  • “Making Writing Readable Again: Between the Discourse on Idolatry and Cultural Criticism,” The Journal of Religion, Vol. 82: 2 (April 2005): 267-292
  • “Anti-Exodus. Countermemory, Gender, Race, and Everyday Life in Toni Morrison’s Paradise, Modern Fiction Studies, Vol. 52: 2 (Special Issue: Toni Morrison), Summer 2006: 321-349
  • “The Self is a People. Autoethnographic Poetics in Hélène Cixous’s Fictions,” New Literary History, Vol. 37 (Special Issue: Hélene Cixous. When the Word is a Stage), 2006: 217-235
  • “Aesthetics of Unease: A Brechtian Study of Anna Deavere Smith’s Eyewitness Performance in Fires in the Mirror,” Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas, Vol. 7.2 (Eyewitness Narratives), 2009: 299-318
  • “Unheim(at)liche Zugehörigkeiten: Algerien als Ort von Herkunft und Gedächtnis bei Jacques Derrida und Hélène Cixous,” Jahrbuch des Simon-Dubnow Instituts, Vol. 10, 2011: 389-403