ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל

מיתוס מערת רשב"י כאתר התגלות ועליה לרגל מספר הזוהר ועד לעת החדשה

כיום עמיתת מחקר ומרצה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו (TAICP), עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן ועומדת בראש קבוצת מחקר במכון ון ליר. בעלת תואר שלישי במחשבת ישראל מהאוניברסיטה העברית בירושלים, בוגרת תוכנית הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ניו יורק (NYU), עמיתת מחקר לשעבר באוניברסיטת ברנדייס (HBI), ובשנים האחרונות עמיתת קרייטמן ואליישר באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מחקרי עוסק בזיקות שבין מיתוס, מיסטיקה, פסיכואנליזה ומגדר. עבודת הדוקטורט שלי עסקה בדפוסים של חטא וגאולה בשושלת בית דוד, והתמקדה בתמת לידת המשיח ובדמויות אמהותיו. העבודה דנה בגלגוליו של המיתוס במקרא, במדרש ובספרות הקבלה, ובוחנת את צמיחת דמותה של אֵם הגואל ביהדות על רקע השיח והפולמוס עם העולם הנוצרי. מחקר זה זכה במלגות וורבורג ולקריץ ובפרס פינס להצטיינות במחקר, וראה אור לפני כשנה. ספרי החדש בנושא "פסיכואנליזה וקבלה" הוגש לפרסום, וספר שירי "אין שקט בעולם כלל", זכה בפרס רחל נגב מטעם האוניברסיטה העברית.

מחקרי הנוכחי עוסק בתפיסות של לידה וכתיבה בספר הזוהר לאור קריאות פסיכואנליטיות ומגדריות, והשפעותיהם על חיבורים קבליים מאוחרים. כעמיתה בקבוצת "דעת המקום", אעסוק יחד עם פרופ' אלחנן ריינר ובהנחייתו במיתוס מערת רבי שמעון בר יוחאי, כאתר של התגלות מיסטית ומוקד עלייה לרגל לאורך הדורות. מחקר זה מבקש לבחון את תפיסת המערה בדור התגלות הזוהר בקסטיליה, דרך מסורות ארץ-ישראליות וריטואלים שהתפתחו בקבלת צפת, לצד תיאורי המערה בשבתאות ובחסידות, ועד לתפיסתה כאתר פולחני וכאמצעי להשראת שכינה וגילויי אליהו אף במאות האחרונות.

פרסומים נבחרים

 • 'קדשוֹת וקדוֹשוֹת: אמהות המשיח במיתוס היהודי', הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הילל בן חיים למדעי היהדות, יולי 2014
 • 'בין הלכה, קבלה ומגדר—אתיקה מינית בפרשת "סבא דמשפטים" בזוהר', AJS Review 39: 1 (April 2015), 14- 51.
 • מיתוס אם המשיח במסורות יהודיות ונוצריות – מבט מגדרי ופסיכואנליטי, JAAR-Journal of the American Academy of Religion 2014 82 (3), October 2014, 1- 48.
 • יחד עם איריס פליקס, 'אשא דסביל אשא': גיבושו הספרותי של ספר הזוהר לאור קטע זוהרי לא ידוע וצמיחת פרשנות הזוהר בראשית המאה הי"ד', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כד (2015), עמ' 157- 200.
 • 'לידה – ממטאפורה לממשות במיסטיקה היהודית ובפסיכואנליזה', Psychoanalytic Dialogues 24 (2014), pp. 374–386.
 • 'ותגל מרגלותיו – מסע גאולתה של השכינה בספרות הזוהרית: רות המואביה כאם המשיח בספרות הזוהרית', דעת 72 (2012) עמ' 99- 141.
 • 'גדולה עבירה לשמה – פיתוי נשי והתפתחות הרעיון המשיחי מספרות חז"ל לקבלת רמח"ל',  Nashim 24 (2013), pp. 27-52.
 • 'לבעור מאהבה: מעשה נדב ואביהו כריטואל ארוטי אוניו-מיסטי', תעודה כ"ו (2014), עמ' 585- 653.
 • 'בנות לוט וסודה המשיחי והנשי של הטיקלא הזוהרית', ELN 50.2, “Scriptural Margins: On the Boundaries of Sacred Texts,” University of Colorado at Boulder, (2012), 113-126.
 • 'הסזורה המרשימה והתחלה חדשה בפסיכואנליזה ובקבלה', Answering a Question with a Question – The Tradition of Inquiry in Contemporary Psychoanalysis and Jewish Thought (2015), 40- 64.
 • 'חוה, איילה ונחש – עלילות אחרית וראשית, מיתוס ומגדר', קבלה כ"א, תש"ע (2010), עמ' 255 – 309.
 • לקריאת המאמרים: https://bgu.academia.edu/RuthKanielKaraIvanov

פרסומים ספרותיים

 • האור האחר- השבת המיסטית, קטלוג התערוכה של מאיה ז"ק: המוזיאון היהודי בוינה אוגוסט 2014 [אנגלית וגרמנית]
 • פרגמנטים של לידה – קטלוג התערוכה של ברכה אטינגר בביאנלה באיסטנבול 2015.
 • עורכת שותפה: גליון נשים, משיב הרוח 33- 34, 260 עמודים, 2010.
 • בת היכלא – עיון בכתבי זלדה הצעירה בקובץ 'ציפור אחוזת קסם', משיב הרוח מז (תשע"ה), עמ' 56-62.
 • הבית אשר נחרב- ביקורת, הארץ, מוסף "ספרים", נובמבר 2013.
 • אש מאחורי הפרגוד, ארץ אחרת 44 (2008), עמ' 34- 40.
 • מטפל ממעמקים- ראיון עם מייק אייגן, Tikkun Magazine, NY, May 2013.
 • מרינה צווטאיבה, "אומנות לאור מצפון", אשמורת, גליון 1, ירושלים 2007, עמ' 15-35.