ד״ר גלי דרוקר בר-עם

ספרי היזכור ותפקידם הפרדוקסלי כביטויי רגש לאומי מצד כותביהם

אני חוקרת ספרות יידיש מודרנית ואת ההיסטוריה התרבותית שלה. בפרט אני מתעניינת בקשר רב המימדי שבין ספרות יידיש לספרות העברית. במחקרי התמקדתי בתיאורים הספרותיים ביידיש של המפגש עם ישראל ועם סביבתה החברתית והגיאוגרפית. תיאורים אלה השוויתי לתיאורים דומים בספרות העברית. כמו כן כתבתי על עלייתו ונפילתו של מרכז תרבות יידיש שהוקם בתל אביב לאחר הקמת ישראל, דרך מוסדות מובילים בתרבות זו (עיתונות, הוצאות לאור ועוד). מחקרי אלה התפרסמו במספר מאמרים וכן בספרי אשר עתיד לראות אור בהוצאת יד בן צבי, 'אני עפרך? ייצוגי ההוויה הישראלית בפרוזה ביידיש שנכתבה בישראל 1948- 1968'.

במסגרת 'דעת המקום', אני חוקרת את תופעת ספרי היזכור ותפקידם הפרדוקסלי כביטויי רגש לאומי מצד כותביהם. אני מקווה להשלים כתיבת ספר על הנושא וכן גם מפה דיגיטלית שתספק גישה נוחה ופשוטה לחומרים שאני אוספת על אודות ספרים אלה. המארח האקדמי שלי הוא פרופ' אלי לדרהנדלר.

פרסומים נבחרים

 

Gali Drucker Bar-Am, ‘Gaystike erd by Avrom Sutzkever: Between Personal Mythology and National Ideology,’ Journal of Jewish Studies, (forthcoming).

Gali Drucker Bar-Am, ‘Revenge and Reconciliation: Early Israeli Literature and the Dilemma of Jewish Collaborators with the Nazis," in: G. Finder and L.

Jockusch (eds.), Jewish Honor Courts: Revenge, Retribution and Reconciliation in Europe and Israel after the Holocaust, Detroit: Wayne State University Press (forthcoming).

Gali Drucker Bar-Am, ‘“Normal People in a Land of Their Own”: On Gender and Nationalism in Khaye Elboym-Dorembus’s Af der Arisher Zayt,’ Nashim 27 (2014), pp. 62- 74.

Gali Drucker Bar-Am, ‘The Holy Tongue and the Tongue of the Martyrs: The Eichmann Trial as Reflected in Letste Nayes,’ Dapim: Studies on the Holocaust 28:1 (2014), pp. 17-37.

גלי דרוקר בר-עם, 'המקום ינחם? זיכרון השואה וכינון זהות לאומית בעיתונות יידיש בישראל 1948- 1961', יד ושם קובץ מחקרים מ"ב (2014), עמ' 125- 155.

גלי דרוקר בר-עם, 'בקולם ובשפתם: ישראל בראי סיפורת יידיש שנכתבה בישראל בידי עולי שארית הפליטה', בתוך: דליה עופר (עורכת) ישראל בעיני שורדי השואה וניצוליה, יד ושם: ירושלים 2015, עמ' 353- 381.

גלי דרוקר בר-עם, 'מסע בין "מסעות": דיון השוואתי בשלוש גרסאות "מסעות בנימין השלישי" מאת מנדלי מוכר ספרים', מחקרי ירושלים בספרות עברית כ"ד (2011), עמ' 93- 124.

קישורים

ראיון שערכתי עם יצחק לודן, עורך ירחון הבונד התל אביבי 'לעבנס-פֿראַגן' (האחרון שראה אור בעולם)

סרטון קצר על משורר יידיש החשוב אברהם סוצקבר שחי ויצר בישראל. את הסרטון יצרו חברי קבוצת 'מענטש' לתרבות יידיש ישראלית (עליה אני נמנית)