ד״ר דביר צור

השימוש בייצוגים של מיסטיקה יהודית עתיקה ככלי לחציית גבולות אצל סופרים ישראלים עכשוויים

כיום אני פוסט דוקטורנט במכון ליהדות זמננו על שם הרמן באוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת הדוקטורט שלי, שהושלמה בשנת 2012 באוניברסיטה העברית בירושלים בהנחייתם של פרופ' חנן חבר ופרופ' סדרה אזרחי, עוסקת בפואטיקת הבית והשדה ברומנים "מקדמות" ו"צלהבים", פרי עטו של ס. יזהר (יזהר סמילנסקי).

המחקר הנוכחי מבקש לבחון כיצד סופרים ישראלים עכשוויים השתמשו בייצוגים של מיסטיקה יהודית עתיקה ככלי לחציית גבולות. רומנים כגון "החיים כמשל" מאת פנחס שדה, "קיץ בדרך הנביאים" מאת דוד שחר, "אדם בן כלב" מאת יורם קניוק, "וירח בעמק איילון" מאת עמליה כהנא כרמון, ו"מר מאני" מאת א.ב. יהושע עושים שימוש נרחב בהתייחסויות למיסטיקה יהודית מתקופות שונות. הם הופכים את המיסטיקה לכלי לסימון גבולות ולטשטושם וחציים. השימוש במיסטיקה הופך אגב-כך לכלי קיומי (אקזיסטנציאלי) אישי, שמכיל משמעויות ותוצרים פוליטיים ואידיאולוגיים מובהקים. המחקר מעלה את השאלה בנוגע לגבולות וגבוליות בחברה בה הגבול איננו מסומן באופן מובהק, ומציע דרכים חדשות לכינון זהות במציאות מורכבת.

פרסומים נבחרים

  • הבית והשדה כפולי הפנים: פואטיקת המרחב ב'מקדמות' ו'צלהבים' לס. יזהר, הוצאת מגנס, ירושלים, 2015.
  • "'חזיון הולדת היהודי החדש בארץ החדשה' – על יחסי חלוצים וילידים בכמה מסיפורי ס. יזהר, או על ריבוי הפנים של הבית הילידי" (המאמר יראה אור בכתב העת "מחקרי ירושלים בספרות עברית").
  • "זיכרון כל הדורות, המהלך על שתיים: זיכרון השואה, עדות וזהות ב'היהודי האחרון' ליורם קניוק", זהויות: כתב עת לתרבות וזהות יהודית, 3, עמ' 45-60.
  • מצב החירום: מאת ג'יורג'יו אגמבן, מכון ון ליר (עריכה ותרגום יחד עם ד"ר מנואלה קונסוני).
  • מפגש ומגע בין תרבויות: מדריך למידה ומקראה, האוניברסיטה הפתוחה (יחד עם ד"ר עמרי הרצוג).