ד״ר זף סגל

הדימוי של אמריקה בספרות ההלכתית האירופאית במהלך המאה ה-19 וראשית המאה ה-20

סיימתי לימודי תואר ראשון במדעי הרוח באוניברסיטה הפתוחה (2003) ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב (2005), ולימודי תואר שני בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב (2005) ומתמטיקה (2008). עבודת הדוקטורט שלי (2013), שנכתבה באוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ' שולמית וולקוב, עסקה ביצירתן של חמש מדינות גרמניות בינוניות (בוואריה, סקסוניה, הנובר, ווירטמברג ובאדן) בשנים 1815- 1866. באמצעות ניתוח מרחבי של תשתיות המדינה, ניתוח סמיוטי של ייצוגים קרטוגרפיים וניתוח סטטיסטי של תנועת המונים, שחזרתי את המציאות הטריטוריאלית של העולם הגרמני במאה ה- 19.

מאז סיום הדוקטורט, הייתי פוסט-דוקטורנט במחלקה להיסטוריה כללית ומכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה (2013- 2014), עמית נלווה במכון טרומן באוניברסיטה העברית (2013- כיום), פוסט דוקטורנט בקתדרה לגיאופוליטיקה באוניברסיטת בן גוריון (2014- כיום) ועמית מחקר במרכז "דעת המקום". מחקרי השונים עוסקים בתפר שבין מרחב, תקשורת ויצירה של קולקטיבים פוליטיים ואחרים. באוניברסיטת חיפה בחנתי את האופן שבו הקרטוגרפיה הגרמנית בשנים 1800- 1939 ייצגה מדינות חדשות בנוף הבינלאומי וכיצד מיקומן הגיאופוליטי של המדינות השונות השפיע על אופן הבנת המושג "מדינה טריטוריאלית" ביחס אליהן. במכון טרומן התמקדתי ביחסי הגומלין שבין דפוסי תקשורת בין-אישיים לבין תהליכי דה-טריטוריאליזציה של מדינות ריבוניות, קרי איחודים ופיצולים. בקתדרה לגיאופוליטיקה אני מתמקד במושג הגבול, בייצוגיו ובאופן שבו הטכנולוגיות המודרניות של תנועה ותקשורת שינו את תפיסת הגבול המודרנית.

המחקר הנוכחי בדעת המקום בוחן את הדימוי של אמריקה בספרות ההלכתית האירופאית במהלך המאה ה- 19 וראשית המאה ה-20. מטרת המחקר לזהות את דפוסי התקשורת הטרנס-אטלנטיים בעולם האורתודוקסי היהודי ואת אופן ההתייחסות לקהילה המתגבשת ב"עולם החדש". החיבור בין הדימויים העולים בטקסט ומיקומם המרחבי והכרונולוגי של הסוכנים השונים מייצר נקודת מבט שונה המשלבת תהליכים היסטוריים, תקשורתיים ומרחביים. שימוש באמצעים דיגיטליים כגון GIS וחיפושים ממוחשבים בטקסט ההלכתי מעניקים פרספקטיבה חדשה על קהילות אורתודוקסיות טרנסאטלנטיות בפרט ועל הקשר בין הגירה, תקשורת ודת בכלל.

פרסומים נבחרים

“Real, Actual and Imagined Borders – State Construction in the »Third Germany«” in Jose Brunner and Iris Nachum (eds.), Die Deutschen als die Anderen: Deutschland in der imagination seiner Nachbarn (Göttingen: Wallstein, 2012).

“Communication and State Construction: The Postal Service in the Medium sized German States, 1815-1866″, The Journal of Interdisciplinary History 44 (2013), 453-473.

Conference Report “International Affairs and the Politics of Memory: German-Jewish-Israeli Relations after the Holocaust”, Haifa, 12.01.2014- 14.01.2014, in H-Soz-u-Kult (May 2014).

עתידים לצאת לאור

“Nationalizing the Global and the Local: Spatial Re-Organization of the Catholic and Protestant Churches following the end of the Holy Roman Empire”, Wichmann-Jahrbuch des Diözesangeschichtsvereins Berlin (Forthcoming)

“Communication and State Construction: The Postal Service in the Medium sized German States, 1815-1866″, Archivio per la storia postale (Forthcoming, in translation to Italian).

“Post and Railway Infrastructures as Delimitators of Voluntary Territorial Identities in mid-19th Century Germany”, in Andreas Marklund (Ed.), New Directions in the History of Infrastructure (Sweden, forthcoming autumn 2015).

“America on the Responsa Map: Hasidim, Mitnagdim and the Connection between Distance and Authority”, in Menahem Blondheim (Ed.), The Jewish Diaspora in Conversation: From Antiquity to Modernity (Israel, forthcoming). (With Menahem Blondheim).

“Regionalism, and Nationalism in German Railway Cartography during the mid-Nineteenth Century”, Imago Mundi (accepted for publication)

תיזות

“Practices and Representations of the State Space: The Medium Sized German States in the Years 1815-1866″ (Tel Aviv University: Dissertation, 2013).

“Variation of the Game Chromatic Number”, (Tel Aviv University: MSc Dissertation, 2006).

“The Aesthetic Ethics and its Realization in “On the Aesthetic Education of Man” by Friedrich Schiller”, (Tel Aviv University: MA Dissertation, 2005).

“The PLO, from a military struggle to a diplomatic struggle”. (Ramat Hasharon: Library of the Center for the Intelligence Heritage, 1998).