ד״ר ישראל בלפר

המימדים המיסטיים, דתיים ותרבותיים של ייצוגי מרחב; מיפוי רווי בעידן האינפורמציה וביטוי סטריאומטרי של המרחב.

אני בוגר של התכנית למדע טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. תחומי המחקר המרכזיים שלי הינם ההיסטוריה של הרעיונות – בצמתים של מדע, טכנולוגיה חברה ודת. מוקדים חשובים עבוי הינם התפתחויותיהן של שדות סמנטיים חדשים במדעים וברעיונות, המהווים סגנונות שיח חדשים (styles of reasoning). סגנון חדש שכזה עולה בעידן האינפורמציה ובהשלכותיו על המדע והחברה. אני משתתף בקבוצות דיון בנושאי ביואתיקה, חברה ישראלית, פילוסופיה של המדע ודת ומדע.

במסגרת פוסטדוקטורט במרכז אליישר (אוניברסיטת בן גוריון בנגב) בקבוצה של "דעת המקום" בריכוזה של פרופ' חביבה פדיה, אני עוסק בתיאוריות של מרחב ומקום באופן כללי וביהדות. הפרוייקט שלי בשנה"ל 2014-2015 מתמקד במיפוי רווי בעידן האינופרמציה – הכולל את הצעדים הקלאסיים של ביטוי סטריאומטרי של המרחב, יחד עם מימדים חדשים של קול. אני עוסק גם במימדים המיסטיים, דתיים ותרבותיים של ייצוגי מרחב.