ייטב בוסירה

מיפוי חי – סיפורים אישיים ונופים עירוניים, כעולם משותף לספרות ולאדריכלות.

נולדתי וגדלתי בירושלים, העיר בה אני חי ופועל. אני אדריכל בוגר האקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל", וכעת תלמיד התואר השני ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית.

בשנים האחרונות, אני המתכנן השכונתי-קהילתי של מספר שכונות בדרום-מערב ירושלים. הפרקטיקה היומיומית הזו, המחייבת לנוע בין המצב הקיים בשטח לבין הדמיון התכנוני, בין שפת רחוב לשפת התכנון ובין מעורבות מלאה לבין הצורך לייצג את הדברים ולתווך אותם, מהווה מיפוי חי של המעורבות והמחויבות המקצועית, החברתית והרגשית שלי. מתוך אותה מעורבות, גם הקמתי, יחד עם הצוות הקהילתי עמו אני עובד, עם היחידה לתכנון אזרחי בבצלאל, המעבדה הציבורית והסדנא לידע ציבורי, את קבוצת "מראה מקום- מרכז שכונתי לתכנון אזרחי ולפדגוגיה אורבנית".

במסגרת עבודת התזה שלי, בהנחייתה של ד"ר קרולה הילפריך, אני מבקש להוסיף ולחקור את אותו עולם, להוסיף ולמפות את אותן טריטוריות.  אני רואה את המיפוי החי, המתמשך, האוסף יחד שפות שונות, מציאות ודימיון, סיפורים אישיים ונופים עירוניים, כעולם משותף לספרות ולאדריכלות. זהו עולם פעיל, מתהווה כל הזמן, שאני מעוניין לפרוש באמצעות מחקר עיוני, פלסטי ומרחבי, בין מקומות שבספרות למקומות שבחומר.