מרים סמט

חינוכאים ושיח החינוך העברי בתקופת המנדט

תלמידת דוקטורט בשנה הרביעית, כותבת בהנחיית פרופ' יפעת וייס. בשלוש השנים האחרונות היתה חברה בקבוצת מחקר במרכז מנדל-סכוליון וכן מלגאית מלגת הנשיא לדוקטורנטית מצטיינים. את התואר הראשון השלימה בשנת 2008 בהיסטוריה כללית בהצטיינות ואת התואר השני ב-2010 ביהדות זמננו בהצטיינות. את עבודת התזה כתבה בהנחיית פרופ' אלי לדרהנדלר על פועלה של פועה רקובסקי, מחנכת יהודייה מוורשה (נ' 1865), עליה קיבלה את מלגת מרכז לייפר ללימודי האישה והמגדר, פרס מרכז נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה ופרס בית שלום עליכם.
מחקר הדוקטור, שכותרתו: "חינוכאים ושיח החינוך העברי בתקופת המנדט", מתחקה אחר מקורות ההשפעה של המורים העבריים ומציג זיקות שאינן נגזרות מהמערכת המפלגתית הפנים יהודית. מחקר זה מבקש לתפוס באופן רחב יותר את התפתחות החינוך העברי ואת השיח על אודותיו בתקופת המנדט כהתפתחותו של תחום המצוי בתסיסה רעיונית מתמדת בעקבות הרחבתו של מעגל המומחים העוסקים בו. במוקד העבודה מצויות שאלת המטען של החינוכאים המהגרים, שאלת השתנותו ושאלת היטמעותם, כמו גם קונטקסטואליזציה תיאורטית של המפעלים החינוכיים השונים בשנות התעצבותו של החינוך העברי תחת המוסדות הפוליטיים של היישוב היהודי.