משה כהן

האפיונים המיוחדים של הקהילה היהודית מדמשק שבסוריה, כפי שמסתמן בעיון בגניזה של הקהילה הדמשקאית בארגנטינה.

בס"ד

נושא המחקר לתואר דוקטור: "צופה פני דמשק": גנזי הקהילה היהודית -דמשקאית בארגנטינה, מתחילת המאה ה20 ועד ימינו. עיון בכתבי היד שבגנזי הקהילה.
מנחה: פרופ' צבי זוהר

מאז עצמאותה של ארגנטינה מכבלי הממלכה הספרדית, במאה ה19, התאפיינה המדינה הצעירה במדיניות של עידוד הגירה אליה ובמתן הטבות מיוחדות לקליטתם של אוכלוסיות שונות ליישובם ועיבודם של השטחים העצומים שבגבולותיה. פעמוני ההגירה המאסיבית נשמעו בכל קצוות תבל ונענו גם כן על ידי הרבה בני העם היהודי שחשו שחלון הזדמנות לחיים חדשים נפתח במיוחד עבורם. אותם היהודים התארגנו עם הגעתם, לפי קהילות ולפי מוצאם בין היתר בכדי להקל על התהליך הקליטה, ולשמר את קווי הזהות והתרבות שהביאו עמהם.

במחקר שלנו אנחנו עוסקים באפיונים המיוחדים של הקהילה היהודית מדמשק שבסוריה, כפי שמסתמן בעיון בגניזה של הקהילה הדמשקאית בארגנטינה.
בבחירת הנושא של מחקר זה, באים להתייחס למשמעות המושג 'מקום' והמרחב שלו עבור מהגרים אלו, מפרספקטיבות אנושיות בכלל ויהודיות בפרט. היהודים הגיעו ממקום המכונה 'דמשק' (או בלשונם "אל שאם") אל מקום אחר – בואנוס איירס, שבארגנטינה. הקונטקסט הפוליטי, הגיאוגראפי, הדתי, התרבותי (לשוני, גסטרונומי, אופן הלבוש, וכו"), והתעסוקתי, המוכר להם ממקום מוצאם; ישתנה ללא היכר, ואתגר ההנהגה היא לשמר את קווי הזהות הקבוצתית המשפחתית והאישית עומדים בפני גלי תמורות , ולהתמודד איתם.

עלה בידינו לגאול אלפי כתבי יד שנכתבו ע"י מנהיגים רוחניים שלהם, רובם בשפת הקודש מיעוטם בערבית ובודדים בספרדית. דרשות, שיעורי תורה והספדים, דיונים הלכתיים, התכתבויות עם חכמים מסוריה, מירושלים ומתוך ארגנטינה עצמה, צוואות, שוברים, כתובות, רשומות, פרוטוקולים, ועוד, הם חלק מסוגי המסמכים שאותרו. דרך מסמכים האלו נוכל להתחקות אחר החיים הרוחניים התורניים של הקהילה ומנהיגיה והשאלות החיוניות שבהם התמודדו לאורך השנים.

לדוגמה: – כיצד דאגו לשמירת גחלת המסורת בקרב הקהילה, – קווי יסוד לחינוך הדור ההמשך, – החינוך לבנות, – מידת המעורבות הפוליטית, חברתית ועסקית אל מול החברה הלא יהודית, – נישואי תערובת והגיור, – יחסי הגומלים עם קהילות יהודיות אחרות, – היחס לשואה, – היחס לציונות, – פסיקות הלכתיות , ועוד.
תהליך החקר והעיון של אותם המסמכים מאותגרת במיוחד שכן: א- רוב הכתבים בשפת הקודש נכתבו בכתב יד המכונה "חצי קולמוס" ופיענוחם קשה עד מאוד. וב- פגעי הזמן ואי שימרתם הנאותה של המסמכים מסבכים עוד יותר את העבודה.

השכלה אקדמאית:
תואר ראשון: תנ"ך, תולדות ישראל, ופילוסופיה יהודית, באוניברסיטת בר-אילן
לימודי תואר שני: יהדות זמננו בהתמחות חינוך יהודי בתפוצות, באוניברסיטה העברית.
תואר שני: היסטוריה של עם ישראל, וחינוך יהודי, מ. לנדר ירושלים.

עבודות מחקר אחרונות:
– קבלה מול הלכה בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף.
– משה ואליהו בפסיקתא רבתי.
– מושג הייסורים ומשמעותם בדרשותיו של בעל ה"אש קודש".