ד״ר נח גרבר

נח גרבר הוא עמית מחקר מטעם אייקור 'דעת המקום' מזה שנה וחצי, בהנחייתו של פרופ' ירחמיאל כהן. נח השלים דוקטורט באוניברסיטה העברית ופוסט-דוקטורט באוניברסיטת תל-אביב.

במסגרת האייקור נח ממשיך על הציר הכרונולוגי את מחקרו הקודם ושואל, כיצד שני אתוסים שעיצבו את החברה הישראלית בראשיתה, 'כור היתוך' ו'קיבוץ גלויות', הצליחו לדור בכפיפה אחת ביחס לעלייה ההמונית של קהילת יהודי תימן? בתוך כך עושה נח מיפוי של הרכיבים 'התימניים' בענפים שונים של התרבות הישראלית. הוא גם מתחקה אחר התגובות המגוונות של בני ובנות תימן לתופעה המדוברת.

בד בבד בוחן נח את תולדות מדעי היהדות בתפוצות, ביישוב ולימים גם במדינת ישראל, כדיסציפלינה שניזונה באופן שיטתי מאוצרות הרוח של יהודי ארצות האסלאם. בהשראת 'דעת המקום' מתחקה נח אחר האופן שבו יהודים, אשר לרוב נתפסו על ידי בני דתם מן המערב כ'ילידים' בתחתית המדרג הקולוניאלי, הגדירו מחדש את זהותם הקהילתית והפזורתית על רקע זכרון ההעדר של אוצרות הרוח הללו בקרבם. בתוך כך הוא גם כותב את תולדות הצריכה המזרחית של 'חכמת ישראל' ומתחקה אחר הניסיונות של מלומדים יהודים מארצות האסלאם השונות ליטול חלק בשיח העברי של מדעי היהדות.

פרסומים נבחרים

אנו או ספרי הקודש שבידינו? הגילוי התרבותי של יהדות תימן, הוצאת המרכז לחקר יהדות תימן ותרבותה, מכון בן-צבי, ירושלים תשע"ג (זכה בפרס שז"ר לשנה זו).