נטע כהן

נטע כהן השלימה תואר ראשון (2009) ותואר שני (2013 – בהצטיינות יתרה) בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב. עבודת התזה שלה בחנה את תפיסותיהם הסביבתיות והאקלימיות של אדריכלים ומתכננים יהודים בפלשתינה-א"י בין השנים 1948-1909. המחקר התמקד באופנים בהם ניסו אדריכלים שרכשו את השכלתם המקצועית באירופה להתמודד עם האקלים המקומי בדגש על המשמעויות התרבותיות שייחסו לו. נטע מתעניינת בהיסטוריה סביבתית, היסטוריה קולוניאלית ושאלות של העברת ידע תרבותי ומקצועי מאירופה לפלשתינה/ישראל בשלהי המאה התשע עשרה ובמהלך המאה העשרים.

מאז ינואר 2014 היא משתתפת בפרויקט הארכיונים של מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצוויג באוניברסיטה העברית והארכיון לספרות גרמנית במארבך, גרמניה (The German Literature Archive in Marbach). במסגרת זו היא חוקרת, מארגנת ומקטלגת יחד עם איתמר מנוף ורעי שרירא את עזבונו של הזואולוג היהודי-גרמני פרופ' היינריך מנדלסון הממוקם בארכיון אוניברסיטת תל אביב. העבודה בארכיון מנדלסון הביאה אותה לבחון, יחד עם רעי שרירא, את היחסים המורכבים בין התנועה הסביבתית לבין תפישות לאומיות בישראל בין השנים 1950-1970. תוצאותיו של מחקר זה הוצגו בכנס שנערך בזגרב (קרואטיה) בספטמבר 2014 ("History of Environmental Movements and Development of Environmental Thought").

במקביל נטע משמשת גם כמתאמת וכאחראית צוות המחקר בפרויקט משותף של מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצוויג, I-core ומרכז דעת המקום באוניברסיטה העברית שמטרתו העיקרית  לאתר, לארגן ולשמר מסמכים ארכיוניים העוסקים בהסכמי הרסטיטוציה והשבת רכוש יהודי אחרי שנת 1945 ולהפכם לזמינים ונגישים על מנת ליצור תשתית למחקר עתידי מקיף ויסודי בנושא.