עמית לוי

אוריינטליזם יהודי-גרמני, מפגשים לשוניים בין תרבויות.

עמית לוי הינו דוקטורנט בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, בו הוא לומד מאז התואר הראשון (שהיה דו-חוגי, יחד עם מדע המדינה) וסיים בהצטיינות. במהלך לימודיו לתואר שני זכה בפרס ע"ש יעקב טלמון לתלמידי מוסמך, ונכלל ברשימת מצטייני הדיקן. שימש כעוזר מחקר לד"ר איה אלידע ועוזר הוראה לד"ר אלכס קרנר מביה"ס להיסטוריה.

הרקע המקצועי של מר לוי בתחום התרגום עורר בו סקרנות רבה ביחס לשאלות של העברה תרבותית ומפגשים בין תרבויות בהקשרם הלשוני. בין היתר, חקר את מקום השפה הערבית בפולקלור הפלמ"ח. מחקר זה זכה בפרס ע"ש ג'ורג' מוסה ועובד למאמר; בהמשך, מיקד את תשומת לבו המחקרית באוריינטליזם אקדמי יהודי-גרמני ובהגירתו לפלשתינה/ישראל, ואת עבודת המוסמך כתב על המזרחן היהודי-גרמני מאיר מרטין פלסנר (1900-1973), בהנחייתן של פרופ' יפעת וייס וד"ר איה אלידע. בעבודה זו בחן את הגירתו של פלסנר – מפרנקפורט תחילה לחיפה, ואחר כך לירושלים – ואת האופן שבו השפיע המעבר ממפגש טקסטואלי עם המזרח למפגש פיזי עמו על עמדותיו הפוליטיות ועל עיסוקו האקדמי. לצד ארכיונים קיימים, בגוף התעודות שעליו התבססה העבודה נכלל גם ארכיון פלסנר בספריה הלאומית, אשר מר לוי סידר וקיטלג בחודשים שקדמו לכתיבת העבודה.

בעבודת הדוקטורט, אשר מצויה בשלביה הראשונים ונכתבת תחת פרופ' יפעת וייס וד"ר איה אלידע, מבקש עמית לוי להרחיב את היריעה ולבחון מודלים נוספים של התמודדות מזרחנים יהודים-גרמנים עם הגירת תחום הידע האקדמי שבו עסקו לפלשתינה/ישראל. במקביל, בכוונתו להמשיך לעסוק בעבודת הקיטלוג וההנגשה של גוף התעודות בנושא, במסגרת הפרויקט המשותף למכון מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג וארכיון הספרות הגרמנית במארבך לשימור ומחקר של ארכיונים יהודיים-גרמניים בישראל.