עמרי שפר רביב

היסטוריה של הציונות, היישוב היהודי ומדינת ישראל; היסטוריה של הסכסוך היהודי ערבי בארץ ישראל

אני דוקטורט במחלקה להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים. נושא עבודת הדוקטורט שלי הוא האדמיניסטרציה הישראלית בשטחים הכבושים בין השנים 1967 – 1973. העבודה עוסקת ברגעים המכריעים בהם התגבשה השליטה הישראלית בשטחים ובשנים הראשונות שהביאו אותה לשיא כוחה והשפעתה. המחקר מציע ניתוח ראשון מסוגו של התקופה תוך התמקדות במדיניות, התכנון והפרקטיקה הישראלית ביחס לחברה הפלסטינית בתחומי חיים שונים בניהם תעסוקה, חקלאות, מסחר וכדומה.