פרופסור אלחנן ריינר

הנני חבר סגל במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. מחקרי מקיף מגוון נושאים ותחומי עניין, לרבות היבטים מרכזיים בתרבות יהדות אשכנז בראשית העידן המודרני, בדגש על מזרח אירופה. חקרתי, בין השאר, את השלכות המעבר מכתיבה ידנית לדפוס על תהליכי תקשורת, בעיקר בקרב אליטות המשכילים, ועל ארגונו מחדש של סדר היום התרבותי. בספקטרום הרחב יותר של ההיסטוריה של יהודי אירופה והשלכותיה הכלליות יותר, אני מתעניין בהתפתחות מבנים חברתיים יהודיים, כדוגמת תופעת התקבצותם של יהודים ברבעי מגורים משלהם, על השלכותיה הפיזיות והקהילתיות.

תחום אחר שאני מתעניין בו הוא ההיסטוריה הדתית והתרבותית של ארץ ישראל בשלהי העת העתיקה ובתחילת ימי הביניים. אני מתעמק בסוגיות הנוגעות לאתרים קדושים בתחום האתנוגרפיה והאנתרופולוגיה החברתית  –  סוגיות המעסיקות אותנו גם בעידן המודרני עד ימינו אנו. אחד הנושאים במחקרי הנוכחי הדן במסורת המיתולוגית של יהודי הגליל בהקשרה הקונטקסטואלי, הוא מקרה בוחן מיוחד שאני מנהל עם קבוצת המחקר של איי-קור (I-CORE), "דעת המקום", המתמקד בהר מירון כאתר עלייה לרגל. פרויקט מירון, אשר יוצג במתכונת מקוונת, יכלול בסופו של דבר דו"ח מחקר-שדה ישיר ומתמשך, לרבות הקלטות, סרטים וצילומים, ספריית טקסטים ומאמרים העוסקים באתר מירון וחשיבות העלייה לרגל אליו ואל אתרים אחרים, יהודיים ולא יהודיים. פרויקט זה עתיד, בסופו של דבר, לשמש מודל לגישה כללית ורחבה יותר לחקר העלייה לרגל הדתית.

פרסומים נבחרים

  •  ‘Destruction, Temple and Sacred Place: On Medieval Concept of Time and Place’, Cathedra, 97, (September 2000), pp. 47-64 (Heb.) (English version, in: E. Reiner & R. Freudenthal (eds.), Streams into the Sea: Studies in Jewish Culture and its Contexts, Dedicated to Felix Posen, Tel Aviv 2001, pp. 138-152
  •  ‘Joseph of Tiberias and the Jewish-Christian Discourse in the Galilee in the 4th Cen.’, in: L. I. Levine (ed.), Jews and Christian in Palestine in the Byzantine Period, Jerusalem
  •  “From Joshua to Jesus: The Transformation of a Biblical Story to a Local Myth (A Chapter in the Religious Life of the Galilean Jew), in: A. Kofsky & G. G. Stroumsa (eds.), Sharing the Sacred: Religious Contacts and Conflicts in the Holy Land, Jerusalem 1998, pp. 223-271.
  •  “The Ashkenazi Elite at the Beginning of the Modern Era: Manuscript versus Printed Book”, G. D. Hundert (ed.), Jews in Early Modern Poland (=Polin, Studies in Polish Jewry, X), London 1997, pp. 85-98
  •  “The Attitude of Ashkenazi Society to the New Science in the Sixteenth Centuries”, Science in Context, 10 (1997), pp. 589-603
  •  “A Jewish Response to the Crusades: The Dispute over Sacred Places in the Holy Land’, in: A. Haverkamp (ed.), Juden und Christen zur Zeit der Kreuzzüge, Sigmaringen (=Forträge und Forschungen, 40), 1999, pp. 209-231
  •  ‘A Biography of an Agent of Culture: Eleazar Altschul of Prague and his Literary Activity’, M. Graetz (ed.), Schöpferische Momente des europäischen Judentums in der frühen Neuzeit, Heidelberg 2000, pp. 229-247
  •  “Beyond the Realm of the Haskalah – Changing Learning Patterns in Jewish Traditional Society”, Simon Dubnow Institute Yearbook, 6 (2007) pp. 123-133
  •  “From Joshua through Jesus to Simeon bar Yohai: Towards a Typology of Galilean Heroes”, in: N. Stahl (ed.), Jesus Among the Jews: Representation and Thought, London:Routledge, 2012, 94-105