פרופסור אלי לדרהנדלר

פרופ' אלי לדרהנדלר

  • המחלקה להיסטוריה יהודית וליהדות בת זמננו, האוניברסיטה העברית
  • ראש בית הספר להיסטוריה בפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית
  • ראש המכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן
  • Stephen S. Wise Professor of American Jewish History and Institutions

 מחקרי מתמקד בהגירה מערבה של יהודי מזרח אירופה במאה ה-19 ובמאה ה-20, ובהשלכות החברתיות, הכלכליות, הפוליטיות והתרבותיות של הגירה, מודרניזציה ואורבניזציה.

ספרי האחרון, "American Jewry: A New History", עתיד לצאת לאור בשנה הבאה בהוצאת  "Cambridge University Press". תכנית המחקר הרחבה שלי כוללת תרבות יידית, אתניות, ריבוד ומעמד חברתי.

 

מאמרים נבחרים הקשורים ל"דעת המקום":

איילה ברנדל, "יהודי חאלב בארצות הברית", עבודה סמינריונית לקראת תואר ראשון שהוגשה בשנת 2013 בסמינריון בהנחיית פרופ' לדרהנדלר בנושא "מהגרים וקבוצות אתניות ביהדות אמריקה" במכון ליהדות זמננו ע"ש אברהם הרמן, האוניברסיטה העברית, המחלקה להיסטוריה יהודית וליהדות בת זמננו. הקלק כאן להורדה

פרסומים נבחרים

  • The Road to Modern Jewish Politics: Political Tradition and Political Reconstruction in the Jewish Community of Tsarist Russia (New York: Oxford University Press, 1989)
  • Jewish Responses to Modernity: New Voices in America and Eastern Europe (New York: New York University Press, 1994)
  • New York Jews and the Decline of Urban Ethnicity, 1950-1970 (Syracuse: Syracuse University Press, 2001)
  • Jewish Immigrants and American Capitalism, 1880-1920: From Caste to Class (New York: Cambridge University Press: 2009)