פרופסור אמנון (נונו) רז-קרקוצקין

הנני מרצה להיסטוריה מודרנית כללית ויהודית במחלקה להיסטוריה יהודית באוניברסיטת בן-גוריון, ומכהן כיום כיו"ר המחלקה. אני חבר במכון ון-ליר בירושלים, שם אני מנהל סדנאות על אוריינטליזם, מנקודות מבט יהודיות בכלל ושל יהודי-המזרח בפרט. כמו כן אני חבר בקולוקוויום של פרויקט "אירופה במזרח התיכון והמזרח התיכון באירופה" (EUME) המתנהל במכון ללימודים מתקדמים בברלין.

מחקרי עוסק במספר נושאים:

–          עבריות וראשית השיח הנוצרי-יהודי המודרני

–          חילוניות ואוריינטליזם

–          היסטוריוגרפיה ציונית ומודעות היסטורית

–          הגלות ושלילתה בשיח הציוני

פרסומים נבחרים

The Censor, the Editor and the Text: the Catholic Church and the Shaping of the Jewish Canon in the Sixteenth Century,translated by Jackie Feldman (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007)

Exiletsouverainete: judaïsme, sionisme et binationalisme (Paris: la Fabrique editions, 2007), Préface par Carlo Ginzburg et traduit de l’hébreu par Catherine Neuve-Église”

Exile and Binationalism: From GershomScholem and Hannah Arendt to Edward Said and Mahmoud Darwish (= Carl Heinrich Becker Lecture of the Fritz ThyssenStiftung 2011, with an Introduction of Wolf Lepenies),Berlin: Wissenschaftskollegzu Berlin, 2012 (English and German)

“Jewish Memory between Exile and History” Jewish Quarterly Review 97 (Fall 2007) 530-543″Law, Messianism and Censure: The Printing of the ShulkhanAruch as the Commencement of Jewish Modernity” in E. Baumgarten, R. Weinstein and A. Raz-Krakotzkin (eds.) TovElem: Memory, Community and Gender in Medieval and Early Modern JewishSocieties – Essays in Honor pf Robert Bonfil (Jerusalem: Mosad Bialik, 2011)(Jerusalem: MosadBialik, 2011: 282-305 (Hebrew).

“Zionist Return to the West and the Mizrachi Jewish Perspective,” in: I. Kalmar, D. Pensler (eds.), Orientalism and the Jews (WalthamMass.: BrandeisUniversity Press, 2005): 162-181

“Exile within Sovereignty: A Critique of the Concept ‘Negation of Exile’ in Israeli Culture,” Theory and Criticism 4 (1993), pp. 23-53; part 2,”Theory and Criticism 5 (1994), pp. 114-132 (Hebrew).

“Jewish Peoplehood, ‘Jewish Politics,’ and Political Responsibility: Arendt on Zionism and Partitions” College Literature 38.1 (Winter, 2011): 57-74.

“’On the Right Side of the Barricades’: Walter Benjamin, GershomScholem, and Zionism,” Comparative Literature 65.3 (2013): 363-381.