פרופסור יפעת וייס

התחלתי את לימודיי באוניברסיטת המבורג בגרמניה, שם התמחיתי בהיסטוריה גרמנית-יהודית. בעבודת הדוקטורט שלי, שנכתבה באוניברסיטת תל-אביב, חקרתי את יחסי הגומלין בין יהדות גרמניה ליהדות פולין לאחר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה. הנושאים העיקריים שהעסיקו אותי אז היו אתניות, אזרחות וזכויות מיעוטים, נושאים הממשיכים להעסיק אותי גם כיום. בסוף שנות ה-90, עת לימדתי באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן, ובשנים 2000–2007, עת שימשתי כראש מכון בוצריוס לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו באוניברסיטת חיפה, המשכתי את מחקרי בנושאים אזרחיים והרחבתי אותו למחקר השוואתי כללי עם התמקדות בחברה הישראלית. במהלך אותן שנים כתבתי בעיקר על חוק השבות, על לאומיות ספַר על מעמד הפלסטינים אזרחי ישראל ועל ההיסטוריה הישראלית בפרספקטיבה מרחבית.

עם מעברי לאוניברסיטה העברית בירושלים, גדל מעגל שיתופי הפעולה המדעיים שלי: שני מיזמים בין-לאומיים אשר מומנו ע"י הקרן הגרמנית-ישראלית (GIF) אפשרו לי ולעמיתים ישראלים וגרמנים לקדם דיון על הזיקה בין הומוגניזציה אתנית, רכוש וזיכרון במרכז אירופה ומזרחה במהלך השנים הראשונות של המלחמה הקרה, ובישראל שלאחר 1948. בשיתוף עמיתים פלסטינים ובמימון המכון למחקר חברתי בהמבורג והמכון לצדק היסטורי ופיוס בהאג, יזמתי כתיבת ספר משותף פלסטיני-ישראלי ויהודי-ערבי המוקדש לעיר חיפה ב-1948. במקביל כתבתי מונוגרפיה בנושא זה.

פרט להיסטוריה ישראלית אני מלמדת וחוקרת גם תרבות והיסטוריה יהודית-גרמנית. מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצוויג לחקר התרבות ותולדות הספרות היהודית-גרמנית שבראשו אני עומדת, תומך בדוקטורנטים ובפוסט-דוקטורנטים הלומדים בתחום זה, ומתמקד בנושאים מרכזיים בתרבות הגרמנית-יהודית שלאחר 1945. כעת, בשיתוף עם ארכיון הספרות הגרמנית במרבך, פועל המרכז במסגרת פרויקט לחקר עזבונות גרמנים-יהודים ושימורם בארכיונים בישראל. בהתמקדו בנכסי תרבות שפליטים ומהגרים יהודים הביאו איתם מגרמניה לישראל, מתייחס הפרויקט בו זמנית לסוגיות ייסוד הנוגעות להעתקת תרבות ומדע מסביבה גיאוגרפית ותרבותית אחת לאחרת. פרויקט נוסף שיזמתי עם שותפים במימון משרד המדע הגרמני מתמקד בחקר השפעתן של ההשקעות הכספיות של גרמניה בתחום מדעי הרוח בישראל.

לצד עבודתי בישראל הייתי במהלך העשורים האחרונים במעמד חוקרת אורחת במרכז המחקר הבינלאומי ללימודי תרבות בווינה, במכון שמעון דובנוב להיסטוריה ותרבות יהודית באוניברסיטת לייפציג, במכון למחקר חברתי בהמבורג, במכון רמרק בניו-יורק, במכון הבינלאומי לחקר השואה ב"יד ושם", במרכז לחקר מדעי החברה בברלין, במכון אירופה באוניברסיטת סטנפורד ובמכון למדעי האדם בווינה.

פרטי התקשרות:

יום שני, 12:00-14:00, מרכז רוזנצוויג, חדר 3283, בניין רבין, האוניברסיטה העברית

———————————————————————————————————————————————————————–

רשימת פרסומים:

 • DOCTORAL DISSERTATION

  (cross-referenced)

  Yfaat Weiss, The Encounter between German and Polish Jewry at the Time of Nazi Germany, Supervised by Prof. Shulamit Volkov, Tel-Aviv University, July 1997. (Hebrew).

  BOOKS
  (in chronological order; cross-referenced)

  Yfaat Weiss, Schicksalsgemeinschaft im Wandel. Jüdische Erziehung im nationalsozialistischen Deutschland 1933- 1938, (1991), Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte Band XXV. Hamburg: Christians, 1991.

  Yfaat Weiss, Staatsbürgerschaft und Ethnizität. Deutsche und polnische Juden am Vorabend des Holocaust. Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. München: Oldenbourg, 2000.

  In Hebrew: Yfaat Weiss, Ethnicity and Citizenship: German and Polish Jews between 1933-1940. The Magnes Press, Jerusalem, 2000.

  Yfaat Weiss, Wadi Salib: A Confiscated Memory. Hakibutz Hameuchad, Tel-Aviv, 2007. (Hebrew).

  In English: Yfaat Weiss, A Confiscated Memory: Wadi Salib and Haifa's lost Heritage. New York: Colombia University Press, 2011.
  In German: Yfaat Weiss, Verdrängte Nachbarn. Wadi Salib und Haifas enteignete Erinnerung. Hamburg: Hamburger Edition, 2012.

  Yfaat Weiss, Lea Goldberg, Lehrjahre in Deutschland 1930-1933. Toldot – Essays zur jüdischen Geschichte und Kultur. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.

  In Hebrew: Yfaat Weiss, Journey and imagined Journey. Lea Goldberg in Germany, 1930-1933. Jerusalem: Zalman Shazar Center, 2014.

  BOOKS EDITED:
  (In chronological order; cross-referenced)

  Michael Brenner & Yfaat Weiss, (eds.), Zionistische Utopie – israelische Realität. Religion und Politik in Israel. München: C.H. Beck, 1999.

  Daniel Levy & Yfaat Weiss, (eds.), Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspectives on Immigration. New York: Berhhahn, 2002.

  Ulrich Bielefeld & Yfaat Weiss, Deadly Neighbors – Tödliche Nachbarn (Oktober/November 2004), Mittelweg 36, 13. Jg.

  Yfaat Weiss & Gilad Margalit (eds.), Memory and Amnesia: The Holocaust in Germany. Tel-Aviv: Hakibutz Hameuchad, 2005. (Hebrew).

  Raphael Gross & Yfaat Weiss, Jüdische Geschichte als allgemeine Geschichte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006. (German and English).

  Michael Brenner, Andreas Gotzmann, Yfaat Weiss (eds.), Germans-Jews-Czechs: The Case of the Czech Lands. Bohemia, 2006. (German).

  Yfaat Weiss & Giddon Ticotsky (eds.), Hebrew Youth: Lea Goldberg's letters from the Province 1923-1935. Tel-Aviv: Sifriat Poalim, 2009. (Hebrew).

  Mahmoud Yazbak & Yfaat Weiss, Haifa Before & After 1948. Narratives of a Mixed City. Hague: Republic of Letters, 2012.

  Dan Diner, Gideon Reuveni & Yfaat Weiss, Deutsche Zeiten: Festschrift für Moshe Zimmerman. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2012.

  Ulrich Bielefeld & Yfaat Weiss (eds.), Jean Améry (April 2012), Mittelweg 36, Heft 2.

  Amir Eshel & Yfaat Weiss (eds.), Kurz hinter der Wahrheit und dicht neben der Lüge: Zum Werk Barbara Honigmanns. München: Fink, 2013.

  Ulrich Bielefeld & Yfaat Weiss, "…als Gelegenheitsgast, ohne jedes Engagement…". Jean Améry. München: Fink, 2014.

  CHAPTERS IN COLLECTIONS:

  (in chronological order)

  Yfaat Weiss, „Zweierlei Maß. Die Emigration deutscher und polnischer Juden nach 1933“, in: Jüdischer Almanach, 1998, pp. 100-112.

  Yfaat Weiss, “The 'Emigration Effort' or 'Repatriation'. The Relationship between Jewish Polish Emigrants and the Jewish German Establishment”, in: David Bankier (ed.) Probing the Depths of German Antisemitism: German Society and the Persecution of the Jews, 1933-1941. New-York: Berghahn Books, 1999, pp. 360-370.

  Yfaat Weiss, „Kann es zu viel Geschichte geben? Zur Diskussion über den Stellenwert des Holocaust in der Neueren Geschichte“, in: David N. Myers & Michael Brenner (eds.), Jüdische Geschichtsschreibung heute. Themen Positionen Kontroversen. München: C.H. Beck, 2002, pp. 229-246.

  Yfaat Weiss, “The Monster and its Creator – or How did the Jewish Nation-State became Multi-Ethnic”, in: Levy Daniel & Yfaat Weiss (eds.), Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspective on Immigration. New-York: Berghahn Books, 2002, pp. 82-104.

  Yfaat Weiss, „Die Wiederkehr des Verdrängten – der Jischuw und die Holocaustübelebenden in der israelischen Historiographie“, in: Angelika Eder & Günter Gorschenek (eds.), Israel und Deutschland: Voraussetzungen und Anfänge einer komplizierter Partnerschaft. Hamburg: Katholische Akademie, 2002, pp. 36-47.

  Yfaat Weiss, “A Vague Echo: The Reception of the German Discourse in Israel”, in: Dan Michmann (ed.), Remembering the Holocaust in Germany 1945-1999: German Strategies and Jewish Responses. New-York: Peter Lang, 2002, pp. 149-158.

  Yfaat Weiss, „Das Fremde in uns selbst : über Identität und Wahrnehmung“, in: Marion Kaplan & Beate Meyer (eds.), Jüdische Welten. Juden in Deutschland vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Göttingen: Wallstein Verlag, 2005, pp. 361-372.

  Yfaat Weiss, „'Wo es Dissonanz gibt, entsteht keine Liebe' – Juden und Deutsche vorher und nachher“, in: Moshe Zimmermann & Yotam Hotam (eds.), Between Two Homelands. The 'Yekkes'. Keter: Jerusalem, 2005, pp. 43-48. (Hebrew).

  In English: Yfaat Weiss, „'Wo es Dissonanz gibt, entsteht keine Liebe' – Juden und Deutsche vorher und nachher“, in: Moshe Zimmermann & Yotam Hotam (eds.), Zweimal Heimat: Die Jeckes zwischen Mitteleuropa und Nahost. Frankfurt a.M: Beerenverlag, 2005, pp. 44-50.

  Yfaat Weiss, 'At the End of the Occident or What Next', in: Noam Zadof, Yotam Hotem, Mattias Schmidt (eds.), History as a Vocation: An Anthology on the Occasion of Professor Moshe Zimmermann’s 60th Birthday, Jerusalem: The Magnes Press, 2005, pp. 41-45. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, “The Past that Was Past and the Past that in Present”, in: Yfaat Weiss & Gilad Margalit (eds.), Memory and Amnesia: The Holocaust in Germany. Tel-Aviv: Hakibutz Hameuchad, pp. 129-150. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, “Jean Améry reads Frantz Fanon: The Post-colonial Jew”, in: Moshe Zimmermann (ed.) On Germans and Jews under the Nazi Regime. Essays by Three Generations of Historians. Jerusalem: The Magnes Press, 2006, pp. 161-176. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, “Identity and Essentialism: Race, Culture, and the Jews in the Late Nineteenth and early Twentieth Centuries”, in: Neil Gregor, Nils Roemer & Mark Rosemen (eds.), German History from the Margins. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2006, pp. 49-68.

  Yfaat Weiss, “East European Jewry as a Concept and Ostjuden as a Presence in German Zionism”, in: Andrea Schatz & Christian Wiese (eds.) Janusfiguren "Jüdische Heimstätte", Exil und Nation im deutschen Zionismus. Berlin: Metropol Verlag, 2006, pp. 149-165.

  Yfaat Weiss, „Ethnic Cleansing, Memory, and Property – Europe, Israel/Palestine, 1944-1948“, in: Raphael Gross & Yfaat Weiss (eds.), Jüdische Geschichte als allgemeine Geschichte. Festschrift für Dan Diner zum 60. Geburtstag. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, pp. 158-185.

  Yfaat Weiss, “Conflicting Memories, Unrestituteds: Wadi Salib as an Israeli Political Metaphor”, in: Dan Diner & Gotthart Wundberg (eds.), Restitution and Memory. Material Restoration in Europe. New York: Berghahn Books, 2007, pp. 301-320.

  Yfaat Weiss, “Breaks and Continuities in German-Jewish Identity”, in: Minna Rozen, (ed.) Homeland and Diasporas. Greeks, Jews, and Their Migrations. London: I.B. Tauris, 2008, pp. 227-234.

  Yfaat Weiss, “Central European Ethnonationalism and Zionist Bi-Nationalism”, in: Adi Gordon, (ed.) Brith Shalom and Bi-National Zionism: “The Arab Question” as a Jewish Question. Jerusalem: Carmel, 2008, pp. 43-66. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, “The Racialisation of the Jews – Historical Anthropology of the Nuremberg Laws”, in: Yehouda Shenhav & Yossi Yonah (eds.) Racism in Israel. Tel-Aviv: Van Leer Institute/Hakibbutz Hameuchad, 2008, pp. 186-200. (Hebrew).

  Mahmoud Yazbak & Yfaat Weiss, "A Tale of Two Houses", in: Mahmoud Yazbak & Yfaat Weiss, Haifa Before & After 1948. Narratives of a Mixed City. Hague: Republic of Letters, 2012, pp. 11-42.

  Yfaat Weiss, "On Guilt and the Visibility of Justice", in; Dan Diner, Gideon Reuveni & Yfaat Weiss (eds.), Deutsche Zeiten: Festschrift for Moshe Zimmerman. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 2012, pp. 227-240.

  Yfaat Weiss & Lena Gorelik, „Die russisch-jüdische Zuwanderung“, in: Michael Brenner (ed.) Geschichte der Juden in Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart: Politik, Kultur und Gesellschaft. München: C.H. Beck, 2012, pp. 379-418.

  Yfaat Weiss, „Im Schreiben das Leben verändern – Barbara Honigmann als Chronistin des jüdischen Lebens in Deutschland“, in: Ulrich Bielefeld, Heinz Bude, Bernd Greiner (eds.), Gesellschaft – Gewalt – Vertrauen. Jan Philipp Reemtsma zum 60. Geburtstag. Hamburg: Hamburger Edition, 2012, pp. 106-120.

  Also published as: Yfaat Weiss, „Im Schreiben das Leben verändern – Barbara Honigmann als Chronistin des jüdischen Lebens in Deutschland“, in: Amir Eshel & Yfaat Weiss, Kurz hinter der Wahrheit und dicht neben der Lüge: Zum Werk Barbara Honigmanns. München: Fink, 2013, pp. 17-28.

  Yfaat Weiss, „Vergangenheit vergegenwärtigen: Über Abwesende, Anwesende und was dazwischen ist“, in: Ulrich Baer & Amir Eshel, Hannah Arendt und die Geisteswissenschaften, co-edited with Ulrich Baer Wallstein Verlag, 2014, pp. 196-210.

  Yfaat Weiss, "Ende einer Nachbarschaft", in: Ronald Hitzler (ed.) Hermeneutik als Lebenspraxis. Ein Vorschlag von Hans-Georg Soeffner. Weinheim: Beltz Juwenta, 2014, pp. 396-405.

   ARTICLES:

  (in chronological order)

  Yfaat Weiss, „Die deutsche Judenheit im Spiegel ihres Erziehungswesens 1933-1938“, Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 43. Jg., Heft 3 (1991), pp. 248-265.

  Yfaat Weiss, „‘Ostjuden‘ in Deutschland als Freiwild. Die nationalsozialistische Außenpolitik zwischen Ideologie und Wirklichkeit“, Tel-Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte XXIII, Nationalsozialismus aus heutiger Perspektive (1994), pp. 215-232.

  Yfaat Weiss, “Equal, and More Equal: The Joint and Assistance Efforts in Germany and Poland, 1933-1936”, Galed 15-16 (1997), pp. 121-144. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, „Wir Westjuden haben jüdisches Stammesbewußtsein, die Ostjuden jüdisches Volksbewußtsein. Der deutsch-jüdische Blick auf das polnische Judentum in den beiden ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, Archiv für Sozialgeschichte XXXVII (1997), pp. 157-178.

  Yfaat Weiss, „Projektionen vom ‘Weltjudentum‘ – die Boykottbewegung der 1930er Jahre“, Tel- Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, XXVI, Deutschlandsbilder (1997), pp. 151­-179.

  Yfaat Weiss, “The Transfer Agreement and the Boycott Movement: A Jewish Dilemma on the Eve of the Holocaust”, Yad Vashem Studies 26 (1998), pp. 131-99. (Hebrew).

  In English: Yfaat Weiss, “The Transfer Agreement and the Boycott Movement: A Jewish Dilemma on the Eve of the Holocaust”, Yad-Vashem Studies XXVI (1998), pp. 129-171.

  Yfaat Weiss, “German Terror, Polish Diplomacy, and the German Jewish Establishment: Foreign Jewish Organizations in Nazi Germany”, Zion 63 (1998), pp. 409-440. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, “Homeland as Shelter or as Refuge – Repatriation in Jewish Context”, Tel-Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte XXVII, Historische Migrationsforschung (1998), pp. 195-220.

  Yfaat Weiss, „Die Wiederkehr des Verdrängten – der Jischuw und die Holocaustübelebenden in der israelischen Historiographie“, Babylon 18 (1998), pp. 139-147.

  Yfaat Weiss, “Jews in Germany and Poland: Changing Roles in Times of Adversity”, Leo Baeck Institute Year Book XLIV (1999), pp. 205-223.

  Yfaat Weiss, “Marginal Cases: On ‘Mixed Marriages’ ‘Interracial Children’ and ‘Desecration of the Race’ in German History”, Historia 6 (2000), pp. 75-96. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, „Deutsche, Juden und die, die weder noch waren: Neuerscheinungen zum Thema deutsch-jüdische Mischehen“, Werkstatt Geschichte 9:27 (2000), pp. 73-82. (invited article).

  Yfaat Weiss, “A Vague Echo: The Reception of the German Discourse in Israel”, Mikarov 4 (2000), pp. 176-182. (Hebrew).
  In English: Yfaat Weiss, “A Vague Echo: The Reception of the German Discourse in Israel”, Partisan Review 68 (2001), pp. 396-404.

  Yfaat Weiss, "The Monster and its Creator – or How did the Jewish Nation-State became Multi-Ethnic", Theory and Criticism 19 (2001), pp. 45-70. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, “The Racialisation of the Jews – Historical Anthropology of the Nuremberg Laws”, Simon Dubnow Institute Yearbook 1 (2002), pp. 201-215.

  Yfaat Weiss, “Identity and Essentialism: Race, Culture, and the Jews in the Late Nineteenth and early Twentieth Centuries”, Theory and Criticism 21 (2002), pp. 133-161. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, “East European Jewry as a Concept and Ostjuden as a Presence in German Zionism”, Gal-Ed XVIII (2002), pp. 73-88.

  Yfaat Weiss, “Ethnic Cleansing, Memory, and Property: Europe 1944-1948”, Historia 13 (2004), pp. 43-74. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, “Central European Ethnonationalism and Zionist Bi-Nationalism”, Jewish Social Studies vol. 11, no. 1 (2004), pp. 93-117.
  In Russian: Yfaat Weiss, “Central European Ethnonationalism and Zionist Bi-Nationalism”, Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space 3 (2004), pp. 43-70.

  Yfaat Weiss, „Wenn der Nachbar von einst an deine Tür klopft“, Mittelweg 36 13 Jg. (2004), pp. 23-33.

  Yfaat Weiss, „Rückerstattung und Heimkehr“, Aus Politik und Zeitgeschichte 15 (2005), pp. 31-36. (invited article).

  Yfaat Weiss,"'Vielleicht ist es besser, ein provinzielles unwissendes Mädchen zu sein, um etwas zu wissen' – Der Weg Lea Goldbergs von Kowno nach Tel-Aviv", Münchener Studien zur Jüdischen Geschichte und Kultur, vol. 1 (2007), pp. 9-32.

  Yfaat Weiss,"Encounters with the Past: Lea Goldberg and Ilsabe Hünke von Podewils", Zmanim, vol. 100 (2007), pp. 112-125. (Hebrew).

  Yfaat Weiss,"Local Space – Israeli Time: A Road Map", Zion, vol. 74 (2009), pp. 373-396. (Hebrew, invited article).

  Yfaat Weiss, "'Nothing in my life has been lost': Lea Goldberg revisits her German Experience", Leo Baeck Institute Year Book, vol. 54 (2009), pp. 357-377.

  Yfaat Weiss,"A Small Town in Germany: Leah Goldberg and German Orientalism in 1932", Jewish Quarterly Review, vol. 99 no. 2 (2009), pp. 200-229.

  Yfaat Weiss,"'A Man with His Life at Both Ends of Time': Leah Goldberg, Paul Ernst Kahle, and Appreciating the Mundane", Yad Vashem Studies, vol. 37 no. 1 (2009), pp. 111-143. (Hebrew).

  Yfaat Weiss,"Post-Soviet Jews in Post 1989 German Republic", CEU Jewish Studies Yearbook. Jewish Studies at the CEU, vol. 6 (2011), pp. 63-74.

  Yfaat Weiss,"Leah Goldberg’s insight into the 'Courage to embrace the Mundane'", Trumah, vol. 21 (2013), pp. 53-58.

  Yfaat Weiss, "Rückkehr in den Elfenbeinturm: Deutsch an der Hebräischen Universität", Naharaim, vol. 8 no. 2 (2014), pp. 227-245.
  In English: Yfaat Weiss, Back to the Ivory Tower: The German Language at the Hebrew University, in: Leipziger Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur IX (2011) [2015]: Arndt Engelhardt/Susanne Zepp (Hgg.), Sprache, Erkenntnis und Bedeutung. Deutsch in der jüdischen Wissenskultur, Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2015. (accepted for publication)

  Yfaat Weiss,"Au-delà du sionisme: un "tournant spatial" de l'historiographie israélienne?", Revue d'histoire moderne & contemporaine, 61-4/4 bis, (octobre-décembre 2014). pp. 125-154.

  Yfaat Weiss,"German or in German? On the Preservation of Literary and Scholarly Collections in Israel", Institut Für Die Wissenschaften Vom Menschen, 2015, http://www.iwm.at/read-listen-watch/transit-online/german-or-in-german-on-the-preservation-of-literary-and-scholarly-collections-in-israel/

  Yfaat Weiss,"Von Prag nach Jerusalem. Kulturgüter und Staatswerdung", in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (accepted for publication)

  Yfaat Weiss, „‘Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist‘: Die Hebräische Universität in der Skopus-Enklave“, in: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts/Simon Dubnow Institute Yearbook XIV (2015). (accepted for publication)

  OTHER PUBLICATIONS:
  (in chronological order)

  Book Reviews:

  Yfaat Weiss, Ludger Heid, „Maloche – nicht Mildtätigkeit – Ostjüdische Arbeiter in Deutschland 1914-­1923“, Hildesheim 1995, Archiv für Sozialgeschichte 36 (1996), pp. 579-581.

  Yfaat Weiss, Magnus Brechtken, „'Madagaskar für die Juden'. Antisemitische Idee und politische Praxis 1885-194", München 1997, Zion (1999), pp.113-119. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, Marion, A. Kaplan, „Jüdisches Bürgertum. Frau, Familie und Identität im Kaiserreich“, Hamburg 1997, Archiv für Sozialgeschichte 39 (1999), pp. 738-741.

  Yfaat Weiss, Haim Shazker, “Jewish Youth in Germany: Between Judaism and Germanism 1870-1945“, Jerusalem 1997, Zemanim (1999), pp. 101-104. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, Gilad Margalit, “The Other Germany and the Gypsies“, Jerusalem 1998, Historia (2000), pp. 123-129. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, Saul Friedländer, „Das Dritte Reich und die Juden, Bd. I Die Jahre der Verfolgung 1933-­1939“, München 1998, Archiv für Sozialgeschichte (2000), pp. 1-4.

  Yfaat Weiss, Jacob Toury, „Deutschlands Stiefkinder. Ausgewählte Aufsätze zur deutschen und deutsch-jüdischen Geschichte“, Gerlinger 1997, Zion 65 (2000), pp. 523-536. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, Hannah Arendt, „Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil“, [Hebrew tr.], Israeli Sociology 1 (2000), pp. 225-228. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, Aleksandar-Sasa Vulentic, „Christen jüdischer Herkunft im Dritten Reich: Verfolgung und organisierte Selbsthilfe“, Mainz 1999, American Historical Review (December 2001), pp. 1893-1894.

  Yfaat Weiss, Beate Meyer, „'Jüdische Mischlinge' Rassenpolitik und Verfolgungs-erfahrung 1933-1945“, Hamburg: Dölling und Galitz 1999, Gesher 48:148 (2003), pp. 104-105. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, Alexandra Przyrembel, „Rassenschande. Reinheitsmythos und Vernichtungslegitimation im Nationalsozialismus“, Göttingen 2003, Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus 20 (2004), pp. 217-219.

  Yfaat Weiss, Na'ama Carmi, “Immigration and the Law of Return. Immigration Rights and Their Limits”, Tel-Aviv 2003, Israeli Sociology 6:2 (2004), pp. 425-427 (Hebrew).
  Yfaat Weiss, Tina M. Campt, “Other Germans. Black Germans and the Politics of Race, Gender, and Memory in the Third Reich”, Ann Arbor 2004, American Historical Review (June 2005), pp. 892-893.

  Yfaat Weiss, Eberhard Jäckel & Otto Dov Kulka, „Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten 1933-1945“, Tel-Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte XXXIV (2006), pp. 369-374.

  Yfaat Weiss, Haim Yacobi, “Constructing a sense of Place. Architecture and the Zionist Discourse”, Ashgate 2004, Israeli Sociology, 8:1 (2006), pp. 182-183. (Hebrew)

  Yfaat Weiss, Shimon Redlich, “Together & Apart in Brzezany. Poles, Jews and Ukrains 1919-1945”, Beer-Sheva 2005, Zion 72.1 (2007), pp. 108-113. (Hebrew).

  Yfaat Weiss, David Bankier, “Hitler, the Holocaust and German Society: Allied and Aware", Jerusalem 2007, Zion 73.2 (2008), pp, 243-247.

  In German: Yfaat Weiss, David Bankier, „Hitler, die Schoah und die deutsche Gesellschaft. Mittäterschaft und Mitwissen“, Jerusalem 2007, Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 37 (2009). pp. 281-287.

  Yfaat Weiss, Moshe Zimmermann, „Deutsche gegen Deutsche. Das Schicksal der Juden 1938-1945“, Berlin 2008, Yad Vashem Studies 37.2 (2009), pp. 197-206.

  Yfaat Weiss, Hanna Yablonka, “Off the Beaten Track – The Mizrahim and the Shoah”, Tel Aviv 2008, Israel 15 (2009), pp. 205-209.

  Introductions and afterwords

  Daniel Levy & Yfaat Weiss, Afterword: “Outlook(s) – Citizenship in the Global Era”, Challenging Ethnic Citizenship: German and Israeli Perspective on Immigration, Berghahn, New York 2002, pp. 268-276.

  Yfaat Weiss & Ulrich Bielefeld, „Deadly Neighbors – Tödliche Nachbarn“. Editorial, Mittelweg 36, 13 Jg. Oktober/November 2004, pp. 3-4.

  Yfaat Weiss & Gilad Margalit, Introduction, in: Yfaat Weiss & Gilad Margalit, (eds.), Memory and Amnesia: The Holocaust in Germany, Tel-Aviv: Hakibutz Hameuchad, 2005, pp. 9-26. (Hebrew).

  Dimitry Shumsky, Yfaat Weiss, “Jews in a Multi-Ethnic Network”: Introduction, in: Yearbook of Simon Dubnow Institute (2006) V, pp. 101-116.

  Giddon Ticotsky & Yfaat Weiss, Afterword: “The Young Woman from the Borderlands”, in: Hebrew Youth. Lea Goldberg's Letters from the Province 1923-1935. Tel-Aviv: Sifriat Poalim 2009, pp. 209-261. (Hebrew).

  Mahmoud Yazbak & Yfaat Weiss, "Towards Mutual Historical Writing. An Introduction to the 'Haifa Project'", in: Mahmoud Yazbak & Yfaat Weiss (eds.), Haifa Before & After 1948. Narratives of a Mixed City. Hague: Republic of Letters, 2012, pp. 1-10.

  Yfaat Weiss, Encyclopedia entry, "Haavara Agreement", in: Dan Diner (ed.) Encyclopedia of Jewish History and Culture, vol. 3, 2012, pp. 490-494.

  Yfaat Weiss, Editorial, in: Naharaim (2013):7(1-2), pp.X-V.

  Yfaat Weiss, Encyclopedia entry, "Wadi Salib", in: Dan Diner (ed.) Encyclopedia of Jewish History and Culture, vol. 6, 2015 (accepted for publication).

  JOURNALS EDITED:

  Yfaat Weiss, Naharaim. Zeitschrift für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte 7 (2013), 1-2.

  Daniel Weidner, Yfaat Weiss, Christian Wiese, Naharaim. Zeitschrift für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte 8 (2014), 1.

  Daniel Weidner, Yfaat Weiss, Christian Wiese, Naharaim. Zeitschrift für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte 8 (2014), 2.