פרופסור מנחם בלונדהיים

המקום שבו מתמקדים מחקרי בסוגית המקום בהיסטוריה היהודית המודרנית הוא ארצות-הברית. תהליך גילויה ההדרגתי של אמריקה מתוך ערפילי הדמיון הגיאוסופי של יהודי העולם, התנה את המשמעות שניתנה לארה"ב בחיי החברה והרוח של העולם היהודי בעת החדשה. תפיסות ותדמיות אלה ביחס לאמריקה הייתה להן השפעה ממשית על הבחירות ועל ההתנסויות של יהודים שאמריקה הפכה להם ממחוז של דמיון לבית מושב. האופן שבו עיצבו תהליכים אלה את עמדותיהם ואת חייהם של יהודים שמצאו באמריקה את ביתם, הוא לב עבודת המחקר שלי בשדה האמריקני.

אך סוגיית המקום מעסיקה אותי גם מעבר למקרה היהודי-אמריקני. מנקודת המבט הדיסציפלינרית שלי, המקום הוא לא ארץ חפץ אלא בעיה. מהזווית התקשורתית הפיזור הגיאוגרפי מייצג את האתגר המרכזי שעמד בפני הציוויליזציה היהודית למן העת העתיקה. בתגובה לו גובשו מערכות תקשורת בין יהודים–מערכות מרחיקות לכת, אינטנסיביות, וקוהרנטיות, שעוצבו כדי לחבר בין יהודים ובין קהילות יהודיות במרחב, ובין יהודים לבין מורשתם בממד הזמן. במהלך השנים חקרתי הבטים מגוונים של תקשורת יהודית זו, בהקשרם של תהליכים תקשורתיים והיסטוריים רחבים יותר.

אני חבר סגל בחוג להיסטוריה ובמחלקה לתקשורת באוניברסיטה העברית, ומכהן גם כראש מכון טרומן. מחקרי עוסקים במקומה של התקשורת בהיסטוריה האמריקנית והיהודית, כמו גם בהיסטוריה של התקשורת. כמי שהיה יזם בתעשיית ההיי-טק בראשית פיתוחה של התקשורת הדיגיטלית המהירה, אני חוקר גם את התפתחותן ומשמעויותיהן של טכנולוגיות תקשורת, ישנות כחדשות, בהקשר ישראלי ואמריקני, יהודי וגלובלי.

תואר ראשון למדתי באוניברסיטה העברית, והשלמתי תואר שני ודוקטורט באוניברסיטת הרווארד. נמניתי על המחזור המייסד של ישיבת הגולן ושל מכון הרטמן ולימדתי משנה ותלמוד לתלמידים לרבנות במדרשת ירושלים של ה-JTS. במהלך השנים זכיתי במענקי מחקר מהקרן הלאומית למדעי הרוח בארה"ב (NEH), מהמכון הסמית'סוני בוושינגטון, מספריית הקונגרס ומהמרכז ללימודי היהדות אוניברסיטת פנסילבניה. כיהנתי שנים הרבה כראש המכון לקומוניקציה ע"ש משפחת סמארט באוניברסיטה העברית וכראש המחלקה לתקשורת, וניהלתי את לימודי התואר הראשון בבית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג. במסגרת פעילותי הציבורית בתחום התקשורת כיהנתי כראש הוועדה המייעצת למחשוב הספרייה הלאומית, כיו"ר הוועדה האקדמית של ארכיון הסרטים היהודים ע"ש שפילברג, כיועץ לארגון העיתונאים החדש בישראל, ל-AP בארה"ב, ולחברות היי-טק בישראל ובארה"ב. שימשתי שנים הרבה גם כאנליסט לענייני אמריקה בגופי תקשורת בארץ ובעולם.

מענקי המחקר שלי ממנים סידרת פרויקטים, ביניהם:

  • החלפת שו"ת בין יהודי אמריקה ואירופה כרשת תקשורת חברתית
  • "המאסף" כאמצעי תקשורת רבני עולמי
  • "עם אחד מפוזר ומפורד ": תקשורת בין תפוצות היהודים
  • המקורות התרבותיים של יזמות היי-טק בישראל ובצפון אמריקה
  • איסוף מידע חדשותי בינלאומי וטרנספורמציית העיתונות המקוונת
  • תקשורת בין הצפון לדרום במלחמת האזרחים בארה"ב

פרטי התקשרות:

הקתדרה ע"ש קרל ומתילדה ניוהאוס, המחלקה לתקשורת והחוג להיסטוריה, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים 91905

טל. 972-2-5882305+

בית: 972-2-5866044+

פרסומים נבחרים

“The Jewish Communication Tradition and its Encounters with (the) New Media,” in: Heidi Campbell, ed., Digital Judaism (New York: Rutledge, 2015).

“Traffic in an Ancient Empire: An Innisian Reading of the Book of Esther,” in: Hartmut Winkler, Christoph Neubert and Marion Näser-Lather, eds., Traffic (Leiden: Brill, 2015, with Elihu Katz).

“Diaspora Dreams: Four Dreams, Five Scrolls,” forthcoming in: The Jewish Diaspora as Communication (with Elihu Katz).

“Rabbi Gershom of Mainz’ Vision of a Jewish Europe According to Herem de-RabenGershom,” forthcoming in: The Jewish Diaspora as Communication.

“Online News about Israel and Palestine: A Cross-National Comparison of Prominence and Trends,” Digital Journalism 1: 1 (2013): 1-13 (with Elad Segev).

“The Nexus of Humor and Preaching: A Theoretical Road-map and a Jewish American Case Study,” In: Ilan, Horwitz, and Caplan, eds., The Sermon over the Ages, Jerusalem: Merkaz Shazar, 2012, pp. 173-98 (with Limor Shifman).

“Traditions of Dispute: From Negotiating Talmudic Texts to the Arena of Political Discourse in the Media.” In Neiger, Blondheim, and Liebes, eds., Telling News Stories (2008, with Shoshana Blum Kulka and Gonen Hachohen), pp. 243-74.

Voices, Discourse, Communications: Language as Medium and Media as a Language.Jerusalem: Magnes Hebrew University Press, 2012 (edited with Michal Hamo and Tamar Liebes).

Telling News Stories: Perspectives on Media Discourse in Israel. Jerusalem: Magnes Hebrew University Press, 2008 (edited with Tamar Liebes and Motti Neiger).