פרופסור צבי זוהר

  • נאמן הקתדרה ע"ש צ'נסי סטילמן ליצירה ההלכתית והערכית של חכמי ישראל בארצות האסלאם
  • מרצה בפקולטה למשפטים ובפקולטה ללימודי יהדות באוניברסיטת בר-אילן
  • עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן ללימודי הלכה בירושלים

רקע אקדמי ותחומי עניין:

עוד בהיותי תלמיד תיכון בישראל התעניינתי בהבדלים המהותיים בין מנהגי הדת של יהודים ממוצא מזרחי לאלו של יהודים אשכנזים. בחלוף השנים הנחתי שאם אלמד את כתביהם של חכמי ספרד במאות האחרונות יהיה בידיי המפתח להבנת כמה מאותם הבדלים. עם תום שירותי הצבאי למדתי כשלוש שנים בישיבה גבוהה ולאחר מכן סיימתי לימודי תואר ראשון בפילוסופיה כללית  ובהיסטוריה יהודית. באותן שנים נוכחתי לדעת כי אין כל מחקר המתמקד בחקר כתבי אותם חכמים, לא בישיבה ולא באוניברסיטה. החלטתי להתגייס למשימה, ובסופו של דבר השלמתי עבודת דוקטורט במכון הבין-תחומי ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית, ובה השוויתי תשובות הלכתיות שנכתבו ע"י רבנים בסוריה ובמצרים בעידן המודרני (בנושאים שבהם לא דנתי בעבודת המאסטר).

נושא זה –  מענה הלכתי ורעיוני של רבנים ספרדים מזרחים בארצות המזרח-התיכון וצפון-אפריקה לאתגרי העידן המודרני ולהתפתחויות שחלו בו –  ממשיך לרתק אותי גם כיום, ואני חש שאני חושף אוצר בלום של יצירתיות רבנית שלא זכה לתשומת לב ראויה עד כה. בכך אני מקווה להביא יהודים ולא-יהודים לתפיסה מאוזנת יותר של המאות האחרונות, שבה חוברים קולותיהם של רבנים וחכמים מצפון-אפריקה ומהמזרח התיכון אל דמויות מפתח מאירופה ומצפון- אמריקה במענה יצירתי למציאות העכשווית.

העניין שאני מגלה בהיסטוריה ובהתפתחות היצירתיות ההלכתית הובילה אותי לחקור היבטים נוספים של ההלכה, התפתחותה והשינוי שחל בה במהלך פרקי זמן ארוכים יותר, לרבות חקר מגוון תשובות הרבנים ליהודים שהתנהלותם חרגה באופן קיצוני מנורמות המסורת (למשל, חילול שבת בפומבי), ומספר מחקרים המוקדשים להתפתחות הגיור ההלכתי מתקופת היהדות הרבנית ועד ימינו. מחקרים אלו על גיור העלו מחלוקות קשות במיוחד בקרב אלה שהתרעמו לגלות כי קיים טווח רחב של פרשנויות בספרות ההלכתית לגבי העמדה המחמירה כלפי גיור שבה אוחזים רבים מהרבנים החרדים בישראל ובחו"ל. מעניין להיווכח כי בשנת 2010 כתב הרב חיים אמסלם ספר בשם "זרע ישראל" ובו הוא מסכים כמעט עם כל ממצאינו.

כיום אני כותב עבודה המוקדשת ליצירתיות ההלכתית של רבנים מקומיים באלג'יריה תחת הכיבוש הצרפתי. קהילת יהודי אלג'יריה הייתה תחת שלטון אירופאי זמן רב יותר מכל הקהילות היהודיות בארצות האסלאם: מ-1830 עד 1962. אלג'יריה הוכרזה כחלק בלתי נפרד מצרפת המטרופולינית, ובשנת 1870 הוכרזו כל היהודים בה כאזרחי צרפת. יהדות צרפת ראתה שליחות תרבותית במשימה לקרב את אחיהם המקופחים אל אורה של התרבות האירופית. כתבי הרבנים המקומיים אשר נולדו והוכשרו לתפקידם בצפון-אפריקה, פותחים צוהר מרתק אל יהדות השואפת לתת מענה בדרכים מסורתיות אך יצירתיות לשינוי ולמצבים החדשים שנוצרו בעטיו.

 שני תחומי מחקר נוספים המעסיקים אותי לאחרונה:

  1.  השפעת מערכות משפט לא יהודיות על תוכן החלטות הלכתיות במאות האחרונות
  2. הגדרות הלכתיות לגבי דתות אחרות המופיעות בכתבי רבנים אורתודוקסיים מאז ימי האמנציפאציה

 

לסיכום, עליי לציין כי בעוד אני מקפיד בכתיבתי האקדמית על אמות-מידה גבוהות של מחקר מדעי, אני רואה בעבודת המחקר שלי גם שליחות שנועדה לקרב את הציבור הרחב להיבטים בלתי ידועים של יצירתיות רבנית לדורותיה, עם דגש מיוחד על יצירתיותם של רבנים ספרדים-מזרחים בעידן המודרני.

פרסומים נבחרים

 ‘On the Relation Between Natural Language and the Language of Halakha’, [Hebrew] in: Rabbi S. Israeli, Rabbi Prof. N. Lamm, Dr. I. Raphael (eds.), Rabbi J.B.Soloveichik Jubilee Volume, Mossad HaRav Kook (Jerusalem) & Ktav (New York), 1984, pp. 59-71.

• Tradition and Change: Halakhic Responses of Egyptian and Syrian Rabbis to Legal and Technological Change, [Hebrew] Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 1993.

• “Any Woman Who Engages in Torah Study Attains Many Merits” – the Attitude of Rabbi Joseph Mesas to Torah Study by Women, [Hebrerw]Pe’amim 82 (2000), pp. 150-162.

• ‘Religious Affirmation of Zionism as a National Liberation Movement: Aspects of the Thought of Rabbi Khalfon Moshe HaCohen of Jerba’ [Hebrew], in: Israel: Studies in Zionism and the State of Israel – History, Culture and Society, Vol. 2 (1), 2002, pp. 107-126.

• Transforming Identity: the Ritual Transition from Gentile to Jew – Structure and Meaning (2007, Continuum Press, London) [co-author: Avi Sagi].

• ‘The Sephardic Halakhic Tradition in the 20th century’, in: Studies in Contemporary Jewry 22, 2007, pp. 119-149.

• ‘The Rabbi and the Sheikh’, in: Jewish Studies Quarterly, 17 (2), 2010, pp. 114-145.

• ‘Sephardi Jurisprudence’, in: Encyclopedia of Jews in the Islamic World, Vol. IV, pp. 291-306, Brill, Leiden, 2010.

• ‘Arabic Language and Middle Eastern Culture as Extolled by Rabbi Israel Moshe Hazzan’ [Hebrew],in: Avriel Bar Levav et. al. (eds.), Arab-Jews? A Controversy on Identity (published as a special triple issue of Pe’amim), Pe’amim 125-127, 2011, pp. 177-205.

• Teleological Decision Making in Halakha: Empirical Examples and General Principles, Jewish Law Association Studies XXII, 2012, pp. 331-362.

• Ve-Lo Yiddah Mimenu Niddah (an analysis of Rabbi Uzziel’s responsa on conversion to Judaism) [Hebrew], Jerusalem, 2012.

• Rabbinic Creativity in the Modern Middle East, Bloomsbury Academic Press, London and New York, 2013.