רונאל עטיה

דידקטיקה ופדגוגיה תיאוריות וישומיות והפילוסופיה של החינוך בדגש על פילוסופיה חינוכית-יהודית.

רונאל עטיה הינו דוקטורנט באוניברסיטת בר אילן במחלקה לתולדות ישראל. עבודת הדוקטורט שלו, הנכתבת בהנחייתם של פרופ' צבי זוהר וד"ר אלי הולצר, עוסקת בהמשגה מתודולוגית מתחום הפילוסופיה החינוכית למשנתו החינוכית של רבי כלפון משה הכהן בג'רבה. מר עטיה הינו בעל תואר ראשון בחינוך, תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במסגרת המסלול המשולב במחלקה לתולדות ישראל וכן הינו בוגר קורס מנהלים מטעם אבני ראשה.

רונאל עטיה הוא איש חינוך ובעבר עבד כמחנך כיתה, כרכז שכבה וכממונה על החטיבה העליונה באחד המקיפים הדתיים בארץ. מר עטיה מרצה כיום במכללת אורות ישראל בתחומי הדידקטיקה. שם הוא משמש כרכז ההדרכה הפדגוגית.

פרסומים נבחרים

ר' עטיה, א' גוטליב, "המודל: מורה בהכשרה בעבודה המעשית בעקבות מחקר", ביטאון מכון מופ"ת 55, ניסן תשע"ה.