ד"ר רותי אבליוביץ'

"מרחבי השמע של התיאטרון העברי" מתמקד בניתוח הקלטות צליל (audio) של הצגות מהרפרטואר המוקדם של תיאטרון "הבימה".

פוסט-דוקטורנטית בתכנית עמיתי מרטין בובר במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה העברית, ירושלים. מחקרי מתמקד בתיאטרון ומופע כמרחב שמע. עבודת הדוקטורט שלי, שאושרה על-ידי אוניברסיטת תל-אביב בשנת 2012, "קול, זהות, נוכחות: רטוריקה של דיבור מהבטן באמנות קול עכשווית של נשים", הציגה מחקר מקיף של ההיבטים התיאטרליים והתרבותיים של תופעת הדיבור-מהבטן, ויישומה כעקרון ייצוג במופעים של ארבע אמניות קול.

מחקר הפוסט דוקטורט שלי "מרחבי השמע של התיאטרון העברי" מתמקד בניתוח הקלטות צליל (audio) של הצגות מהרפרטואר המוקדם של תיאטרון "הבימה", בהן היהודי הנצחי (1919), הדיבוק (1922) והגולם (1925). האזנה להקלטות מגלה את הדומיננטיות של הרכיבים המוזיקליים בהצגות "הבימה": פרט למוזיקה השואבת מצורות פולקלוריסטיות יהודיות, נשמעים קולות השחקנים כשהם מדקלמים את המחזות במקצבים המקיימים אלוזיה לניב מוזיקלי יהודי מסורתי. מתגלים ניואנסים של מבע הקשורים לאינטונציה של הביצוע ולרבדים אירוניים וקומיים של בימוי הקולות. מתוך גווני הקולות מתגלה נוכחותם הייחודית של קבוצת שחקנים ידועה שקולותיהם הפכו בחלקם לסימנים שמיעתיים בקרב היישוב היהודי בארץ ישראל. לבסוף, תזמור הקולות על הבמה ממחיש את הממד הפולחני של החיזיון הבימתי: לעיתים הטקסט מדוקלם במקהלה המזכירה תפילה בציבור, לעיתים נשמע דיאלוג בין יחיד לקבוצה ופעמים אחרות מבוצע מונולוג בדיבור מתנגן.
המתודולוגיה שבבסיס המחקר נשענת על האזנה פרשנית לנגינת הדיבור, למבטא ולגון קולם של השחקנים, ובאיתור וניתוח התבניות המלודיות של הגשת הטקסט, וכל אלה בזיקה לרובד החזותי של המופעים. כמו כן, אבחן כיצד התפתחה מסורת הדקלום המוזיקלי במרחב התיאטרוני הישראלי והאם קיימים לה שרידים בזירה העכשווית. לצד ההקשרים המקומיים, התפתחות תיאטרון "הבימה" באקלים המודרניסטי של אירופה מזמן השוואה בין-תרבותית בין הפרקטיקות הקוליות יהודיות (למשל, חזנות ותפילה בציבור) של שחקניו לבין אלו המאפיינות את התיאטרון המוזיקלי שהתפתח בתקופה זו באירופה ומאופיין בפנייתו ליסודות דרמטיים פולחניים.

פרסומים נבחרים

Abeliovich Ruthie. 2009. “Envoicing the Future: Victoria Hanna’s Exterior Voice.” Theatre Research International, 34:159-165.

Abeliovich Ruthie. 2013. “In Search of the Authors Voice: ‘The Strindberg Project’, a Performance by the Cullberg Ballet.” European Stages 1.1: 101-105.

Abeliovich Ruthie. “Voice, Identity, Presence: Stammering as an Aural Image in Victoria Hanna’s Performance Signals.” Theatre Journal (Forthcoming).

Abeliovich Ruthie. “The Occupying Spectator: Audio-Spatial Ruptures in Performative Representation of Israeli-Palestinian Encounters.” Performance Research 19.6 (Forthcoming).


Books Edited

Abeliovich Ruthie, Sharon Aronson-Lehavi, and Linda Ben-Zvi (Eds.). A Stage of Their Own:Hebrew Translations of American Women Playwrights. Tel-Aviv University press: Assaph. (Hebrew) (forthcoming).


Academic Textbook

Abeliovich Ruthie. 2012. Gender and Feminism in Modern Theatre: Advanced course Study Guide. Raanana: The Open University of Israel Press. (Hebrew).


Book Chapters

Abeliovich Ruthie. The Liberating Language of “Ach Ach Boom Trach!”, A play written by Norman Issa and Yoav Bar Lev. (Hebrew). Multicultural Theatre in Israel. Eds. Shimon Levy, Olga Levitan and Shai Bar-Yaakov. Tel-Aviv: Safra. (Hebrew) (Forthcoming).

Abeliovich Ruthie. “The voice of The Nation’s Mother: Hanna Rovina as An Acoustic Icon.”Habima: New Studies on National Theatre. Eds. Gad Kaynar, Dorit Yerushalmi and Shelly Zer-Zion. Tel-Aviv: Resling. (Hebrew) (Forthcoming).


Drama Translations

Yankowitz Susan. “Night Sky”. In: Abeliovich Ruthie, Linda Ben-Zvi, and Sharon Aronson-Lehavi and (Eds.). A Stage of Their Own: Hebrew Translations of American Women Playwrights. Tel-Aviv University press: Assaph. (Hebrew) (Forthcoming).