רחל צרפתי

מסורת ציורי המקומות הקדושים בתרבות היהודית במאה הארבע-עשרה: תולדותיה ומשמעותה

אוצרת במוזיאון ישראל ודוקטורנטית באוניברסיטת תל-אביב.

סיימתי תואר ראשון ושני בהיסטוריה של עם ישראל ובתולדות האמנות, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל-אביב.

כאוצרת לאמנות יהודית במוזיאון ישראל אני מתמקדת במחקר ובאצירת תערוכות הנוגעות לכתבי יד עבריים מאוירים ולתרבות חומרית וחזותית הקשורה במועדי השנה העברית. במסגרת זו אצרתי לפני מספר שנים את תצוגת הקבע החדשה של מוזיאון ישראל בנושא השנה העברית ומועדיה. בתצוגה זו שולבו לראשונה ייצוגים חזותיים גם של מועדים שנקבעו בעת החדשה. מוצגים בה לצד תשמישי קדושה מסורתיים, עבודות ווידיאו עכשוויות המייצגות את ימי הזיכרון לחללי צבא ההגנה לישראל ולקרבנות השואה, ויום העצמאות.

עבודת התזה לתואר שני עסקה באיורים של מקומות קדושים. עבודה זו היא פיתוח והמשך של מחקר מקדים לתערוכה וקטלוג הנושאים את השם: מנחה שלוחה – תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים. קטלוג התערוכה מציג רצף שראשיתו בשלהי ימי-הביניים ואחריתו בראשית המאה העשרים. נראות בו יצירות של מאיירים אשר ביקשו להציג את ארץ-ישראל ליושבים בגולה באמצעותם של דימויים של המקומות הקדושים שבה. עבודת התזה התמקדה במאפיינים הצורניים – הסגנוניים ובהיבטים האיקונוגרפיים של האיורים שבקורפוס מגילות מארץ-ישראל במאה השש-עשרה.

עבודת הדוקטורט שלי מתמקדת בכתבי-יד בני המאה הארבע-עשרה שמוצאם ממצרים. מחקר זה מגדיר את ז'אנר כתבי- היד שנושאם איורים של המקומות הקדושים, ומגדיר את זמנו, מוצאו, ומקורות ההשפעה להופעתו. במחקר נבחן הקשר שבין הדימויים החזותיים לבין מקורות טקסטואליים כספרות עולי הרגל. בתוך כך מתחקה המחקר אחר איורים שאינם אילוסטרציה לטקסט, ומסורות מילוליות משתקפות בהם באמצעים חזותיים של אופני עיצוב ייחודיים ומוטיבים צורניים. אלו מהווים כלים בידיהם של אמנים ל"תרגום" מידע טקסטואלי לתמונה חזותית.

פרסומים נבחרים

(בדפוס), "שנה טובה" – קטלוג אוסף אגרות הברכה לשנה החדשה של מוזיאון ישראל, ירושלים 2015

"בין השופר לצפירה: מועדי הזיכרון בתצוגה שבמוזיאון ישראל", פלטפורמה – כתב-עת לחינוך מוזיאלי, יולי, 2013.

"אוסף ידיד: סיפורו של אוסף-סיפורה של קהילה", פעמים 122-123 (תש"ע).

סוכות מרחבי העולם (קטלוג התערוכה: "ויסעו ויחנו – סוכות מרחבי העולם"), מוזיאון ישראל, ירושלים 2003.

מנחה שלוחה – תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים, מוזיאון ישראל, ירושלים 2002 .

"הבטחה לגאולה – חזון מנורת הזהב של זכריה", לאור המנורה – גלגולו של סמל, מוזיאון ישראל, ירושלים 1998.

“The Yadid Bequest: An Unusual Judaica Collection Finds Its Way to the Israel Museum", The Israel Museum Journal vol. XVII (1999).

“The Artist- Emissary: Shneur Zalman of Hebron”, The Israel Museum Journal vol. XIV (1996).