אביטל להב

שורשי התכנון העירוני המודרני בפעילותם של אדריכלים בחצרותיהם של מלכי אנגליה במאה ה-17

בן 35. נולדתי בקיבוץ מרחביה ומתגורר כיום בקיבוץ רגבים. מחזיק בתואר בוגר בצירוף היסטוריה כללית והיסטוריה של עם ישראל ובתואר מוסמך בהיסטוריה כללית – שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כותב כיום דוקטורט בהיסטוריה כללית בהנחייתו של פרופ' דרור ורמן. כמו כן, עובד ככתב כלכלי של אתר ynet.

הדוקטורט שלי עוסק בשורשי התכנון העירוני המודרני, שאותם אני מזהה בפעילותם של אדריכלים במסגרת חצרותיהם של מלכי אנגליה במאה ה-17. אני מנתח את האופן שבו שימש תכנון עירוני את המלוכנים כאמצעי לריכוז סמכויות בחצר המלוכה, ולהתמודדות עם דרישותיהן של קבוצות לחץ אחרות בממלכה, העירונים החופשיים בפרט, למעמד אוטונומי. באמצעות ניתוח זה אני מנסה להסביר מדוע ניסו אנשי חצר לקדם סגנון אדריכלי מסוים, וכיצד סגנון זה משקף את החברה החצרונית ואת המודל של המלוכה הריכוזית שאליו שאפו אותם אדריכלים.

עבודת התזה שלי עסקה בתכניות לבנייה מחדש של לונדון ובמסגרתה ביססתי את הקשר שבין אדריכלות ותכנון עירוני למאבק לביסוסה המחודש של המלוכה באנגליה בשנות הרסטורציה.