דוד בורבק

ציונות-דתית, ביקורת החילון, מזרחיות ומסורתיות ישראלית.

דוד בורבק הוא סטודנט לתואר שלישי במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. השלים את לימודי התואר הראשון שלו במכללת הרצוג ולאחר מכן פנה ללימודי תואר שני במחלקה להיסטוריה של עם-ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, אותם סיים בהצטיינות.

את עבודת הגמר לתואר שני, שכותרתה: "יחסה של תנועת 'בני עקיבא' למזרחים ולמסורת המזרחית כביטוי לאימוץ שיח המודרנה והחילון בציונות-הדתית", כתב בהנחייתם של פרופ' אמנון רז-קרקוצקין ופרופ' מרדכי זלקין.

מחקרו של בורבק, בהדרכתם של פרופ' אמנון רז-קרקוצקין ופרופ' מרדכי זלקין, עוסק בהגדרתו של המונח 'דת' בהגות ובשיח הציבורי הציוני-דתי כחלק מהפנמתו של שיח המודרנה והחילון המערבי בציבור זה. בורבק עומד על הגדרת מונח זה באמצעות היחס הדואלי של הציונות הדתית כלפי המזרחים והמסורתיות המזרחית, יחס שנע בין הכלה על בסיס 'דתי' להדרה על בסיס זה.

בורבק עסק מספר שנים בחינוך פורמלי וכיום הוא מלמד בישיבת ההסדר "אהבת ישראל" בנתיבות ובמכינת "צהלי" במשואות-יצחק.