מתן ויגודה

ניגוני הדבקות בחצרות רוז'ין

נולדתי בעיירה קטנה ליד פריס והתחנכתי בתיכון הימלפרב בירולשים ולאחריו בישיבת מעלה גלבוע בה למדתי מספר שנים. למדתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית במחשבת ישראל ומוסיקולוגיה ובסיומו התחלתי לעבוד במחלקת המוסיקה בספריה הלאומית. מרכז עיסוקי בספריה הלאומית, לצד תפקידי כאחראי על הקטלוג במחלקה, הוא מוסיקה יהודית אתנוגרפית עם דגש על מוסיקה אשכנזית ובייחוד ניגונים חסידיים. במסגרת עבודתי ומחקרי האקדמי אני נע בין איסופם ומיונם של הקלטות מן העבר לצד הקלטות שדה של מסורות וקהילות שונות בהווה. תחום מחקרי העיקרי הוא עולמם של החסידים, ובפרט הקשר המשולש בין תורותיהם, הוואי החיים החסידי, וניגוניהם.

נושא הדוקטורט בהנחיית פרופ. אדוין סרוסי שלי הוא ניגוני הדבקות בחצרות רוז'ין ובו אני מבקש לבחון רפרטואר מובחן של ניגונים המושרים על ידי אדמו"רי השושלת לבדם. ניגונים אלו קיבלו מעמד מיוחד על ידי אדמו"רי וחסידי השושלת ונקשרו להם כוונות, סיפורים והוראות ביצוע ייחודיים. בעבודתי אני מבקש לנתח את הניגונים, את האתוס הביצועי שלהם וכיצד הניגונים מתקשרים לדרכה הרעיונית והחברתית של שושלת רוז'ין. תקוותי היא שמחקרי יתרום הן להבנתה של שושלת רוז'ין על גווניה וחצרותיה ומסורתיה המוסיקליים שלא זכו עד כה לתיעוד ותשומת לב מחקרית, והן לכלל תפיסתנו את העולם החסידי והקשרים המהותיים המתקיימים בו בין ניגוניו והגותו.