מיכאל לוקין

פולקלור מוסיקלי של יהודי מזרח־אירופה, ניגון חסידי ושיר עממי ביידיש.

נולדתי בלנינגרד, ברה"מ; אני בוגר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, השלמתי לימודי תואר שני במוסיקה יהודית באוניברסיטה עברית וכעת דוקטורנט בה, בהדרכת פרופ' א' סרוסי ופרופ' ג' חזן־רוקם. מחקרי מוקדש לפולקלור מוסיקלי של יהודי מזרח־אירופה, ובמיוחד לניגון החסידי ולשיר העממי.

המטרה המרכזית של עבודת הדוקטורט שלי הינה בניית תמונת המסגרת למאפייני היסוד של השיר העממי ביידיש. משימה זו מחייבת התמודדות עם שלושה יעדי מחקר, והם: הטיפולוגיה, מקומו של רפרטואר זה בהקשר רגיונלי רחב והאתוס של השירים. הגדרת שלושת היעדים נובעת מטיבו של התיעוד הקיים, ממצבה של מסורת השירה העממית ביידיש כיום, וממצב המחקר בתחום. חוסר תיעוד מספק, העדר תמונה ולו משוערת של התפתחותו הסוגתית ושל צורותיו העיקריות של הרפרטואר העממי מקשים על הבנת הקשרים חברתיים־פונקציונליים של ענף תרבות זה. לכן כשחוקר בן זמננו ניגש לדון בשיר שאין עליו מידע חיצוני כגון הזכרה של מציאות היסטורית, מתעוררת בעיה של תיארוך ושל הבנת משמעות השיר בהקשרו התרבותי. כיצד נוכל להבדיל בין שירים חדשים ובין אלה בעלי מסורת ארוכת שנים? אלו מרכיבי השיר הם הטיפוסיים והאופייניים, ומה חורג מהמקובל בקולקטיב המבצע?

כדי להשיב על שאלות אלה, אני מבקש לתאר דפוסים מוזיקליים־ספרותיים שהתגבשו במסורת ולהציע בחינה שיטתית של מכלול שירי־העם על־פי מאפייני המלל והלחן. ניתוח מקיף של הפואטיקה והמוסיקה המסורתיות נועד לתרום לרב־שיח בין־תחומי בשדה התרבות העממית במזרח־אירופה.

פרסומים נבחרים

– "The Yiddish Servant-Romance: Lyric Folk-Songs in the 18th Century", Polin: Studies in Polish Jewry, vol.32, [Jewish Musicians and Jewish Music-Making on the Polish Lands. Eds. B. Matis and A. Polonsky, 2019]. Accepted for publication, 20 pp.

– [In coauthorship with Walter-Zev Feldman]. "East European Jewish Folk Music", Oxford Bibliographies in Jewish Studies. Ed. David Biale. New York: Oxford University Press, [Accepted, forthcoming], 86 pp.

– "'Местечковый романс' и его культурный контекст" [="'Shtetl Romance' and its Cultural Context"], Judaica Petropolitana 4 (2015) pp. 138-171.

– А мы пьём да гуляем, веато тишма мин hашомайим: народная parodia sacra на идише [=A my p'iom da guliaem, veato tishma min hashomayim: Yiddish  parodia sacra folksongs Song and Emergent Poetics. Editors: Pekka Huttu-Hiltunen, Frog, Karina Lukin, Eila Stepanova. [Kuhmo]: Juminkeko, 2014, pp. 145-168.

– [בשיתוף עם מתן ויגודה] "דרי מעלה עם דרי מטה: ניגוני ר' לוי־יצחק מברדיצ'ב בפרספקטיבה היסטורית", [קובץ מאמרים] בעריכת צבי מרק. רמת־גן: אוניברסיטת בר־אילן. [בדפוס], 110 עמ'.

וועמען וועסטו זינגען, וועמען? לייבו לוין שר ביידיש; מבחר הקלטות ארכיוניות מבוקובינה, ברה"מ וישראל, אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראל, 25. ירושלים: המרכז לחקר המוסיקה היהודית – האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ו. תקליטור וספרון, 103 עמ'.

– "שירי־פרפראזה בפולקלור המוסיקלי של דוברי יידיש", הסתגלות וסגולות במוסיקה יהודית. עורך: יובל שקד. חיפה: החוג למוסיקה – בית הספר לאמנויות – הפקולטה למדעי הרוח – אוניברסיטת חיפה, תשע"ה, עמ' 7-24.

– "הצורה המרובעת בלחני השירים העממיים ביידיש ובספרדית־יהודית: קשר היסטורי או דמיון טיפולוגי?", פנים ואופנים של מוסיקה יהודית. עורך: יובל שקד. חיפה: החוג למוסיקה – בית הספר לאמנויות – הפקולטה למדעי הרוח – אוניברסיטת חיפה, תשע"ד, עמ' 57-67.

– "על הפּריפּעטשיק של שיר־עם לירי מסורתי", חוט של חן; שי לחוה טורניאנסקי. עורכים: ישראל ברטל [ואחרים]. ירושלים: מרכז זלמן שזר; האוניברסיטה העברית בירושלים – המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם, תשע"ג, עמ'  511-538.