נעמה זוסמן

חוקרת מאפיינים קרטוגרפים של מפה וטריטוריה בספרי אמן

נעמה זוסמן היא אמנית הלומדת לתואר דוקטור בתכנית ללימודי תרבות, האוניברסיטה העברית, תחת הנחייתם של ד״ר דני שרירא וד״ר קרולה הילפריך. את תואר המאסטר, M.A., בתכנית לספרי אמן, קיבלה מקולג׳ הקורקורן לאמנות ועיצוב באוניברסיטת ג׳ורג׳ וושינגטון. חיבור התיזה שלה, אשר זכה בפרס הכתיבה הביקורתית לתלמידי מאסטר, עוסק בתפיסה של ספרי אמן כמפה וטריטוריה כאחת. נעמה זוסמן השלימה התמחות בחטיבה לספרים נדירים ואוספים מיוחדים, אשר בספריית הקונגרס. בתום ההתמחות, העבירה הרצאה בנושא מחקרה: Digressional Wanderingsזכתה בפרסים שונים, בינם : A Michael P. Denker Fellow, the Chesapeake hapter of the American Printing History Associationבאפריל 2016, פורסם מאמר בכתב העת לספרי אמן The Blue Notebook, בו היא דנה בכינון המקום בעבודתו של האמן סם ווינסטון.  בין המוסדות אשר רכשו את ספר האמן A Survey of a World, אשר חיברה ויצרה : The Rare Book and Special Collections Division of the Library of Congress, The Butler Library in Columbia University, and the Boston Athenaeum.
 
מחקרה מתמקד בספרי אמן : מרחב הנושא מאפיינים קרטוגרפים של מפה וטריטוריה, מגוון זיקות לעולם ואופני ביטוי ייחודיים של מימד וזמן. היא דנה בקשיים בהגדרתו של מרחב אמנותי ייחודי זה, ומציעה כי הוויתו של ספר האמן מתממשת בתיעוד המעבר ממרחב למקום.

פרסומים נבחרים

Zussman, Na’ama. “Sam Winston—A Production of Place.” The Blue Notebook : Journal for artists' books, Volume 10, No. 2 (April 2016): 30-41

פרסומים של ספרי אמן

2015                           A survey of a World

2013                           Reliquiae (collaborative work).

2012-2013                 Non-Boundaries Series, a series of three artist's books.

A Survey of a World