תום פוגל

המחקר התימני של ש"ד גויטיין

אני תלמיד דוקטורט בתכנית לפולקלור ותרבות עממית באוניברסיטה העברית בירושלים. נושא עבודת הדוקטור שלי הוא 'המחקר התימני של שלמה דב גויטיין', בהדרכת פרופ' הגר סלמון וד"ר כרמלה אבדר. גר בירושלים, נשוי לברניקה ואבא לטוביה וחיים.

סיימתי את לימודי לתואר בוגר (תשס"ט) ומוסמך (תשע"ג) בחוג למדעי הצמח של הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית ברחובות. במהלך לימודי התמחיתי בלימודי בוטניקה, אקולוגיה ויערנות, ושימשתי בין היתר רכז מחלקת האוצרות של הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם.

לאחר סיום לימודי המוסמך נרשמתי ללימודי השלמה לקראת דוקטורט בין השנים תשע"ג – תשע"ד, ובשנת תשע"ה נרשמתי ללימודי דוקטורט בתכנית לפולקלור ותרבות עממית באוניברסיטה העברית.

עבודתי עוסקת במחקר התימני של החוקר הידוע שלמה דב גויטיין. דרך ארכיונו במכון בן-צבי, אני מבקש לתאר את מחקרו האתנוגרפי של גויטיין בקרב עולים חדשים מתימן בשנות החמישים של המאה העשרים, על שיטות עבודתו והקשר עם המידענים ועוזרי המחקר עמם עבד. פרט לתיאור ביקורתי של פרק חשוב בחקר הפולקלור של יהודי תימן בישראל, אני ניגש למחקר מתוך הדיסציפלינה של חקר הפולקלור ואתנוגרפיה בארכיון. אני מבקש להתחקות אחר מגוון ההקשרים של הארכיון, הן ההקשר המקורי שבו נאסף החומר הפולקלורי והן הקשרים חדשים שמקורם במגע בין חומרי הארכיון לעולם שמחוצה לו.

לצד הדוקטורט, אני מרכז את פרויקט תיעוד להגי הערבית של יהודי תימן, בהובלת ד"ר אורי שחמון מהחוג לשפה וספרות ערבית באוני' העברית. כמו כן, אני חבר בוועד קדמתה – המרכז הישראלי לחקר יהדות המזרח וספרד. במהלך לימודי זכיתי בין היתר במלגת הצטיינות ע"ש בדיחי (תשע"ז, תשע"ח), מלגת המכון ליהדות זמננו (תשע"ז), מלגת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח (תשע"ז), מלגת משגב ירושלים (תשע"ו), פרס פטאי (תשע"ו) ופרס אולסוונגר (תשע"ה) מטעם המרכז לחקר הפולקלור באוניברסיטה העברית.

פרסומים נבחרים

ג'עלה – נוסטלגיה תימנית בקפה שכונתי ברחביה. בתוך: מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי (התקבל לפרסום, אוקטובר 2018).

שירת הדיואן בשרעב ומשורריה. תהודה: ביטאון למורשת יהודי תימן (33), עמ' 226-201.