יעל לוי

יידיש ועברית במעבר ממזרח-אירופה לארצות-הברית במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה.

אני דוקטורנטית באוניברסיטה העברית בירושלים במחלקה להיסטוריה של העם היהודי ויהדות זמננו. עבודת הדוקטורט שלי עוסקת במעבר האות העברית (יידיש ועברית) ממזרח אירופה לארצות הברית במאה התשע-עשרה.

את התואר השני בספרות יידיש השלמתי באוניברסיטת תל אביב בחוג לספרות. נושא התזה היה "עיתונות יהודית בארצות הברית, 1913-1918: עברית, יידיש ואנגלית – זיקות ויחסי גומלין". מענקים ומלגות כוללים את מלגת דינור לחקר תולדות ישראל (2016); פרס נדב לחקר העמיות היהודית, קרן נדב (2015); פרס דב סדן לחקר השפה עברית, ספרות עברית וספרות יידיש (2015); קרן מכון משפחת גולדרייך, אוניברסיטת תל אביב (2014-2015).

הפרויקט הנוכחי עוסק במעבר האל"ף-בי"ת העברי ממזרח אירופה לארצות הברית במאה התשע-עשרה; במסגרת הפרויקט אבחן כיצד מהגרים יהודים העבירו את המסורת הרב-לשונית הפנימית שלהם – כתיבה וקריאה בעברית ויידיש – ממזרח-אירופה לאמריקה. המחקר יכלול היבטים תרבותיים, כלכליים, לשוניים וחומריים; ויעסוק בשאלות של מעברי ידע, קניין תרבותי, תרבות חומרית ועוד.

פרסומים נבחרים

– “From Zion shall go forth the Law? The debate over the Hebrew University in the Jewish press before and after War World I”, Universities and Nation Building, The Hebrew University of Jerusalem, November 2016.

– “Personal Inheritances and the Hebrew University, 1935-1948”, Gentner Symposium, The Hebrew University of Jerusalem, September 2016.

– “Jewish Press in the United States, 1913–1918: Hebrew, Yiddish and English”, XIXth Symposium for Yiddish Studies in Germany, Düsseldorf, September 2016.

“-A True Trip: The Significance of Walking in Sholem Aleichemʼs Stories for Children”, Sholem Aleichem 1916-2016: Writing Place, The Hebrew University of Jerusalem, May 2016.

-“Yiddish and Hebrew in Jacob Glatsteinʼs Poetry”,  the Conference for Comparative Literature, Haifa University, March 2015.