יהודית אופנהיימר

הכיכר העירונית בירושלים כמרחב דינמי של יחסים וגבולות חברתיים, תרבותיים ופוליטיים.

יהודית אופנהיימר היא פוסט דוקטורנטית במרכז "דעת המקום" באוניברסיטה העברית. היא בעלת תואר שלישי מטעם התכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שלה, "כיכר ציון, פרשנות של מקום", היא מחקר רב-תחומי הבוחן את הכיכר העירונית בירושלים כמרחב דינמי של יחסים וגבולות חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. המחקר מתחקה אחר תהליכי הייצור וההבניה של המקום כסביבת יומיום מכילה וממדרת כאחד, כזירה אזרחית של ייצוג ומחאה וכחלל של אירועים אלימים. מהיבטים אלה עולה סיפורה של הכיכר כסביבה קונקרטית, וכאתר המספר סיפור רחב יותר על העיר ירושלים ועל המקום הישראלי. את לימודי התואר השני השלימה באוניברסיטת UNISA  בדרום אפריקה בלימודי עולם שלישי ופיתוח בר קיימא בשילוב עם לימודי מגדר. עבודת המאסטר שלה, שנכתבה במהלך שנות מגוריה בדרום אפריקה שלאחר האפרטהייד, עסקה במפגש המפרה והטעון כאחד בין לאומיות ומגדר במאבקים לשחרור לאומי בעולם השלישי. היא מילאה תפקידים מובילים בארגוני החברה האזרחית והפמיניזם בישראל ומזה עשור משמשת כמנכ"לית עמותת עיר עמים.

המרחב העירוני בירושלים הוא ליהודית סביבת מחקר וסביבת עבודה כאחד. היא מאמינה כי דווקא בעידן הגלובאלי עולה חשיבותן של המקומיות בכלל והעיר בפרט כזירות קריטיות של זהות, זכויות ואזרחות. במציאות הנוכחית, של הסלמה וקיפאון מדיני, אף עולה משקלו של המשא ומתן הסמוי והגלוי המתנהל בין אוכלוסיות תוך כדי תנועה ושימוש במרחב העירוני. בעיסוקיה האקדמיים והמקצועיים היא מבקשת לבחון דפוסים של אינטגרציה וסגרגציה במרחב העירוני  וכיצד הוא יכול לשמש גם מרחב של שינוי. דפוסים אלה נבחנים בסביבה הייחודית הירושלמית  ובתוך הקשרים רחבים יותר הנוגעים למרחב הישראלי והישראלי-פלסטיני בכללותם.